گفتمان مسئله حجاب(علم الهدی)12

گفتمان مسئله حجاب(علم الهدی)12

سیاستگذاری تربیتی ارتباط عفیفانه در دانشگاه

دکتر علم الهدی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی از دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه، به معرفی یک سیاستگذاری تربیتی برای ارتباط عفیفانه دانشجویان پرداخت و گفت:

سیاستگذاری در واقع دخالت دولت در مسائل فرهنگی است و این سیاستگذاری پیشنهادی، یک کار میان رشته ای، با کمک رشته های ارتباطات و فقه بوده است. ارتباط عفیفانه ارتباطی است که با کرامت نفس همراه است و نیاز جنسی در آن مدیریت می شود. در این سیاستگذاری قسمتی از رفتارهای اخلاقی قابلیت آموزش دارد اما در آن از مهارت های حل مسئله نیز استفاده می شود. در اسلام ۲۴ آموزه برای ارتباط عفیفانه وجود دارد که فقط یکی از موارد آن حجاب است. موارد پیشنهادی برای ارتباط عفیفانه در دانشگاه شامل گزاره های زیر می شود:

۱٫آموزش ارتباط عفیفانه

۲٫فراهم کردن دسترسی آسان دانشجویان به مشاوران اخلاقی و تربیتی

۳٫تقویت فرهنگ علمی و اهداف دانشجویی به وسیله اساتید

۴٫تغییر و اصلاح ساختاری در دانشگاه، به خصوص خوابگاه

۵٫ممنوعیت هرگونه برنامه های مختلط از جمله اردوها و کنسرت های موسیقی

۶٫برگزاری برنامه های فرهنگی و کرسی های آزاداندیشی توسط دانشجویان

Powered by TayaCMS