طرح سبك زندگی دانشجوي انقلابي

طرح سبك زندگی دانشجوي انقلابي

عنوان طرح: سبك زندگي دانشجوي انقلابي


معرفی طرح:


زندگی جوانان امروز ایران به ویژه قشر دانشجو، آن‌چنان با الگوهای زندگی غربی پیوند خورده است که گاه گنجاندن چند رفتار اسلامی در زندگی این قشر جامعه، با مقاومت شدید منظومه رفتارها و عادات آنان مواجه می‌شود. مؤلفه‌هایی چون تلفن همراه، اتومبیل شخصی، پوشاک شهرت، غذاهای سریع، گوش‌دادن به موسیقی، اینترنت‌گردی، شب‌نشینی پای ماهواره، مسافرت‌های تفریحی خاص و ... همگی گویای شکل‌گیری فرهنگی مصرف‌گرا، تنوع طلب، لذت‌جو و پرهیجان در میان دانشجویان است.
پدیده ارتباطات الكترونيك و رسانه‌ای در سال‌های اخير، سبك‌ زندگي جوانان دانشجو را به شيوه‌هاي جديد زندگي ديجيتال پيوند زده و فرهنگ‌ آنان را جهاني كرده است. به گونه‌ای که يك منظومه فرهنگي واحد، در حال تشکیل است، كه وجه اصلی آن شکل گیری باورها، ارزش‌ها و هنجارهاي خاص در مقابل فرهنگ مسلط يا نظم اجتماعي حاكم است.
در این میان، دانشجویان مسلمان و انقلابی به دنبال یافتن مسیری برای زندگی اسلامی- ایرانی خویشند و دستورالعمل‌هایی برای تحقق منویّات و مطلوبیات مذهبی خویش می‌جویند. و آرزوی نسخه‌ای جامع‌نگر، عملیاتی و تحول‌ساز بر پایه آموزه‌های دینی را در دل دارند.
اما هیمنه و سلطه‌گری هنجارها و فرهنگ غربی در قالب سبک زندگی، برخی از دانشجویان را به یأس از درست زیستن در متن دستاوردهای علمی و تکنولوژیک کشانده است. در مقابل گروهی نیز عدم امکان تحقّق آداب اسلامی در این نوع زندگی را دلیلی بر اختصاص آن آداب به زمان گذشته تلقّی نموده و به این بهانه از احکام اسلامی سرپیچی می‌کنند.
طبیعتا ارائه نسخه‌های تک بعدی و واگرا در عرصه‌های پراکنده زندگی نمی‌تواند دانشجویان مسلمان را از کمند سلسله رفتارها و برنامه‌های منظومه‌وار و مترابطی که درگیر آنند، برهاند. بلکه طرحی نو برای نحوه زندگی اسلامی با توجه به نقش‌ها و کارویژه‌های دانشجوی مسلمان نیاز است تا تمامی صحنه‌های زندگی و نقص‌ها و ایرادات رفتاری او را رصد نماید و مجموعه‌ای منسجم و سنجیده از الگوهای رفتاری ارائه دهد.
اهداف:
الف) هدف اصلی: تبیین الگوی زندگی اسلامی دانشجویی
ب) اهداف فرعی:
1.    ارائه نرم‌افزار زمینه‌ساز برای تحقّق مطالبات انقلاب و رهبری از دانشجویان مسلمان.
2.    روشمندکردن پژوهش‌های بدون منابع کتابخانه‌ای.
3.    استفاده از دستاوردهای دو تحقیق همزمان در این گروه پروژه (اصول و مبانی الگوی زندگی اسلامی-ایرانی و الگوی زندگی طلبه پیشرو )، مباحثه موارد مبهم و در نتیجه، بازپرداخت اطلاعات و نتایج.
4.    آشنایی با اندیشمندانی که در این زمینه حرفی برای گفتن دارند، جهت همکاری بیشتر و معرفی به مجامع دانشگاهی.
اهميت، ضرورت ها و موارد كاربرد
1.    توصیه‌های اخلاقی و عرفانی مادام که در قالب برنامه‌های عملی تجسّد نیابند، برای کسانی که بازیگران فعال صحنه زندگی مدرن غرب‌زده هستند، دور از دسترس و صرفاً دلپذیر جلوه می‌نماید. لذا عملیاتی‌کردن خواسته‌های اخلاقی اسلام در دل دستورالعمل‌های رفتاری مخصوص این گروه، امکان تحقّق آنها را بیشتر می‌کند.
2.    دستورالعمل‌های بخشی‌نگر و ناظر به عرصه‌ای خاص از رفتارهای زندگی دانشجویی، دیری نمی‌پاید که در هاضمه یک الگوی درهم تنیده و شبکه‌وار از زندگي غربی حذف شده و گاه به ضد خود تبدیل می‌شوند. بنابراین جهت مواجهه با سبک زندگی اینچنینی، بسیار نیازمند مجموعه دستوراتی جامع‌نگر و جایگزین هستیم.
3.    با ارائه یک الگوی زندگی اسلامی ویژه دانشجویان مسلمان می‌توان تحقّق درخواست‌های مقام معظم رهبری از ایشان را بهتر و بیشتر مشاهده کرد. خوب درس خواندن، خوب تزکیه نمودن، خوب ورزش کردن، جنبش نرم افزاری و نوآوری علمی، عدالتخواهی، ایفای نقش افسران در جنگ نرم علیه نظام، نشر معارف و فرهنگ دینی در محیط دانشگاهی، تحلیل و آگاهی بخشی سیاسی و ... همگی در قالب یک زندگی‌نامه اسلامی، امکان تعقیب مجدّانه و کامل‌تر دارند.
4.    با توجه به تاثیرات عمیق و گسترده دانشجویان مکتبی در حال و آینده اداره جامعه و نقش ویژه‌ای که در فرهنگ‌سازی و تصمیم سازی‌ها دارند، سامان‌بخشی زندگی ایشان، ضریبی دوچندان در بدنه اجتماع پیدا می‌کند و به گونه‌ای محسوس، نهادینه می‌شود.
5.    بی‌توجهی به گزینش اهمّ از مهمّ در مقام تزاحم، به عدم اولویت‌سنجی در اداء وظایف (فردی، خانوادگی و اجتماعی) دانشجویان مسلمان انجامیده و افراط و تفریط‌هایی را موجب شده است. سبک زندگی دانشجوی مسلمان، این چند دسته وظایف را در یک نظام مرتبط و حالات مختلف، درجه‌بندی نموده و انتخاب صحیح در مواقع تزاحم را نشان می‌دهد.
6.    تشکّل و همنوایی فکری و «عملی» به ایجاد «گروه» هایی منسجم و همدل می‌انجامد که پشتوانه روانی و عاطفی محکمی برای زیستن و «استقامت» در یک محیط مخالف و اقلیت‌سوز دارد. دانشجویان مسلمان با داشتن سبک زندگی ویژه و مبتنی بر عقاید مکتبی خویش، نمودها و نمادهایی خاص و مستقل می‌یابند که از یک سو آنها را از الگوی مسلّط غربی در زندگی دانشگاهی متمایز می‌سازد و از سوی دیگر به احساس اراده جمعی و ارتباطات عاطفی درون گروهی می‌رساند.
7.    موفقیت در ارائه یک شیوه زندگی مؤمنانه دانشجویی، یأس حاصل از عدم امکان رشد و تعالی و در نتیجه کمبود معنویت و اخلاق در زندگی ایشان را برطرف می‌کند و امید به زیستنی معنوی و نیل به اهداف بلند آن را در دل و جان دانشجویان مسلمان بارور می‌سازد.
پیشینه تحقیق:
متأسفانه این مسئله تاکنون مورد توجه صاحب‌نظران و محقّقین داخلی قرار نگرفته و به دلیل بومی بودن موضوع، قابلیت طرح در تحقیقات خارجی را نیز نداشته است. لذا در جستجوها «هیچ» تحقيق قابل توجهی در این موضوع به دست نیامد.
مجری طرح: حجت الاسلام مهدی همازاده

Powered by TayaCMS