موضوع: دوره کارورزی اقدام پژوهی تربیت اسلامی کودک

معرفی طرح
در این طرح می‌خواهیم با بهره‌گیری از مشاوره‌های مرتب و به موقع کارشناسان و با رویکرد اقدام‌پژوهی به تربیت نیرو در حوزه‌های کاربردی بپردازییم. سعی ما آن است که با تکیه بر تراث علمی حوزوی و با استفاده از روش‌های تجربی و دستاوردهای علوم نوین گامی مؤثر در تربیت اسلامی کودک برداریم.
بیشترین تأکید ما در این دوره، در کنار بصیرت‌زایی، بر روی مهارت‌افزایی است، و قصد داریم از محض شدن آموزش‌ها پرهیز کنیم. حتی سعی می‌کنیم با گرفتن بازخوردهای «تجربیات آزمایشی» بصیرت‌زایی کارورزان خویش را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم.
این رویکرد اقدام‌پژوهی تأثیر زیادی در فعال شدن ذهن، عمیق شدن نگاه و عملیاتی شدن راه‌کارها خواهد شد. به این ترتیب خواهیم توانست با کمک جمعی از همسران اعضای گروه و تزریق سبک زندگی پژوهشی ـ تربیتی به زندگی آنان، شتاب جدی‌تری به رسالت‌های اجتماعی خویش بدهیم.

اهداف طرح
1-    نظام سازی گزاره های موجود در تراث دینی در این موضوع؛
2-    استفاده از تجربه به عنوان یک روش دستیابی به معرفت؛
3-    استفاده از دستاوردهای علوم نوین در این عرصه؛
4-    تولید نرم افزار کاربردی اداره «مهد کودک اسلامی».