مرثد بن ابى مرثد [1]  

مرثد و پدرش، هم قسم حمزة بن عبدالمطلب بودند. پيامبر(صلى الله عليه وآله) بين مرثد و أوس بن صامت پيمان برادرى قرار داد. [2] به نقلى پس از هجرت ابومرثد غنوى و پسرش مرثد به مدينه آنها به خانه ى كلثوم بن هدم و به نقل ديگر، به خانه ى سعد بن خيثمه وارد شدند. مرثد و پدرش در بدر و اُحد حاضر بودند. [3]  

1.     مرثد و نزول آيه ى قرآن 

2.     مرثد در جنگ بدر 

3.     مرثد و شهادت او در غزوه ى رجيع 

4.     مرثد و نقل روايت[1]. محقق: عبدالرضا عسكرى

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1384.

[3]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 3 : 48 - 47. جهت توضیح بیشتر رک :جلد هفتم دائره المعارف صحابه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله)