عمرو بن ثابت بن وقش

عمرو بن ثابت بن وقش

عمرو بن ثابت بن وقش [1]

نام و نسب او عمرو بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبدالاشهل انصارى است. وى از تيره ى بنى عبدالاشهل و قبيله ى اوس و از انصار و اهل مدينه و به «اصيرم» معروف بوده است. عمرو پسر خواهر حذيفة بن يمان و كسى است كه بدون آنكه حتى يك نماز را پس از اسلام آوردن خوانده باشد، در جنگ احد شهيد و بهشتى شد. [2] محور دیگر این مقاله عبارتست از :

  1. اسلام آوردن عمرو بن ثابت [3]

 


[1]. محقق و نویسنده:ابوالحسن اسماعیلی

[2]. السيرة النبويه، ابن هشام 2 : 90; انساب الاشراف، بلاذرى 1 : 325; الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1168 و الاصابه، ابن حجر 4 : 500.

[3]. جهت توضیح بیشتر رک: جلد ششم دائره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS