عثمان بن مظعون

عثمان بن مظعون

عثمان بن مظعون [1]

پدرش، مظعون بن حبيب، مادرش، سُخَيله دختر عَنبس، كنيه اش اباسائب و از قبيله ى بنى جُمح بوده است. [2] او دو پسر به نام هاى عبدالرحمن و سائب داشت [3] و چهاردهمين كسى است كه اسلام آورد. [4] اميرالمؤمنين(عليه السلام) اسم پسر خود را عثمان نهاد و فرمود: او را به يا برادرم عثمان بن مظعون، عثمان ناميدم. [5] سایر محورهای این مقاله عبارتند از:

  1. اسلام عثمان
  2. عثمان و هجرت
  3. زهد و عبادت عثمان
  4. عثمان در جنگ بدر
  5. سرانجام عثمان [6]

 


[1]. محقق و نویسنده:فرهاد علیزاده

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1053.

[3]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 3 : 300.

[4]. السيرة النبويه، ابن هشام 1 : 253.

[5]. مقاتل الطالبين، ابو الفرج اصفهانى : 89.

[6]. جهت توضیح بیشتر رک: جلد ششم دائره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS