طرح  اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام آماده شده

 طرح  اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام آماده شده

1-    طرح  اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام آماده شده که در این طرح به بررسی زندگی 600 نفر از اصحاب آن حضرت پرداخته می شود.این طرح سه ساله است و در هر سال تعداد 200 نفر از اصحاب آن حضرت بررسی خواهد شد

Powered by TayaCMS