صهيب بن سنان

صهيب بن سنان

صهيب بن سنان [1]

صهيب بن سنان بن خالد بن عبد [2] او جزو قبيله نمر بن قاسط بوده كه در سرزمين موصل عراق سكونت داشته، [3] و سنان، پدر صهيب، نيز نماينده حكومت ساسانى ايران در اين منطقه بوده است. امام علىعلیه السلام در جريان مرگ عمر به صهيب بن سنان كه همدم عمر بود، فرمود: «پيش رو و بر او نماز گزار كه در گزاردن نماز بر تو اشارت كرده است.» صهيب پيش رفت و بر عمر نماز گزارد. [4] پيامبر اكرمصلی الله علیه وآله وسلم درباره او فرمود: «من، جلودار اعراب و مسلمانان جلودار حبشى ها و صهيب، جلودار روميان است.» [5] سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

  1. اسارت صهيب
  2. اسلام صهيب
  3. صهيب و نزول آيه
  4. صهيب و هجرت از مكه
  5. صهيب و جنگ بدر
  6. صهيب و عمر
  7. صهيب و نقل روايت
  8. امام صادق علیه السلام و سرزنش صهيب
  9. مرگ صهيب [6]

 


[1]. نویسنده : محمد ایوب کاظمی

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 2:727 و به نقلى صهيب بن سنان بن مالك بن عبد (اسدالغابه، ابن اثير 2:418).

[3]. رجال طوسى، شيخ طوسى: 41.

[4]. الغارات، ثقفى كوفى (ترجمه: عطاردى) : 491

[5]. رجال طوسى، شيخ طوسى : 41.

[6]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم .

Powered by TayaCMS