ابوهيثم بن تيهان

ابوهيثم بن تيهان

ابوهيثم بن تيهان [1]

ابوهيثم بن تيهان:

نامش مالك و كنيه اش ابوهيثم است. [2] او از قبيله ى مراد و مردى كتان فروش بود و محدثى است كه حديث كم نقل كرده [3] و هم پيمان قبيله ى عبداشهل بوده است; به همين جهت درباره ى خودش مى گفت: «هر پليدى كه از من سرزند، خود مسئول آن هستم، ولى زندگى و مرگ من وابسته به عبداشهل است.» [4] او از ياران بزرگ پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود. وى شخصى بود كه در دوران جاهلى نيز پرستش بت ها را قبول نداشت و با آن مخالفت مى كرد. [5] او در جنگ هاى صدر اسلام شركت داشت و در جنگ ها با دو شمشير مى جنگيد; به همين خاطر او را «ذوالسيفين» (صاحب دو شمشير) مى گفتند. [6] وى در جنگ صفين در ركاب اميرالمؤمنين(عليه السلام) به شهادت رسيد. [7]

سایر محورهای مقاله :

  1. ابوهيثم و پيامبر(صلى الله عليه وآله)
  2. ابوهيثم و خلافت ابوبكر
  3. ابوهيثم و پشتيبانى از على(عليه السلام)
  4. ابوهيثم از نظر اميرالمؤمنين(عليه السلام)

[1]. محقق: سید موسی موسوی.

[2]. اسد الغابه، ابن اثير 5 : 324.

[3]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 6 : 806.

[4]. الطبقات الكبرى،ابن سعد 4 : 342.

[5]. الطبقات الكبرى،ابن سعد 3 : 341 و المنتظم، ابن جوزى 4 : 305.

[6]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 2 : 477.

[7]. الكامل، ابن اثير 3 : 351. ادامه مقاله در جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS