ابوسعيد خدرى

ابوسعيد خدرى

ابوسعيد خدرى [1]

 

ابوسعيد خدرى:

نام او سعد بن مالك بن سنان خزرج انصارى خدرى و مادرش، انيسه دختر ابى حارثه از قبيله ى بنى عدى بن نجار است. [2] خدره وخداره دو قبيله از انصار بودند و ابوسعيد از قبيله ى خدره بود. [3] او از فضلا و دانشمندان صحابه ى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله)بود و احاديث و اخبار بسيارى از آن حضرت نقل كرده [4] كه تمام آنها را حفظ نموده بود; تا جايى كه گفته شده در ميان جوانان صحابه ى پيامبر(صلى الله عليه وآله) دانشمندتر از وى وجود نداشت. [5]

 سایر محورهای مقاله:

 1. ابوسعيد و شركت در جنگ ها
 2. ابوسعيد و ديدن جبرئيل
 3. ابوسعيد و مكيدن خون پيامبر(صلى الله عليه وآله)
 4. ابوسعيد و علم غيب پيامبر(صلى الله عليه وآله)
 5. ابوسعيد و نحوه ى صلوات بر پيامبر(صلى الله عليه وآله)
 6. ابوسعيد و واقعه ى غدير
 7. ابوسعيد و نقل حديث ثقلين
 8. ابوسعيد و صحابه ى رسول خدا(صلى الله عليه وآله)
 9. ابوسعيد و پيشگوئى پيامبر(صلى الله عليه وآله)
 10. ابوسعيد و سبّ اميرالمومنين(عليه السلام)
 11. ابوسعيد و توبه ى هارون عبدى
 12. ابوسعيد و ملاقات مرد يهودى با امام على(عليه السلام)
 13. ابوسعيد و معاويه
 14. ابوسعيد و  واقعه ى حرّه
 15. مقام ابوسعيد
 16. ابوسعيد و زمان وفات

 

 

n


[1]. به ضم اول و سكون دوم، به خدره منسوب است كه قبيله اى از انصار بود و به نام يا لقب سر سلسله ى ايشان، خدرة بن عوف، جد پنجم ابوسعيد، مسمى بوده است. (ريحانة الادب، مدرس تبريزى 7 :130) محقق: حبیب عباسی

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1671 و اسد الغابه، ابن اثير 5 : 142.

[3]. همان.

[4]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 2 : 602 و اسد الغابه، ابن اثير 5 : 142.

[5]. تاريخ بغداد، خطيب بغدادى 1 : 193; تاريخ الاسلام، ذهبى 5 : 553; تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 2 : 393 و الاصابه، ابن حجر 3 : 66. ادامه مقاله جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS