ابن ام مكتوم

ابن ام مكتوم

ابن ام مكتوم [1]

نامش را عبدالله بن شريح گفته اند. قبل از گرويدن به اسلام، حصين نام داشت و پيامبر(صلى الله عليه وآله) او را عبدالله نام نهاد. گرچه درباره ى نام او نظرها يكسان نيست و منابع مختلف نام هاى متعددى را براى او ذكر كرده اند. [2]

درباره ى نام پدرش نيز نظرها يكسان نيست و در منابع موجود، نام هاى مختلفى ياد شده است كه مشهورتر از همه قيس بن زائدة است. [3] كنيه اش را نيز ابا سراج گفته اند. [4] او دايى خديجه، همسر پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود و كنيه ى مادرش عاتكه، دختر عبدالله بن عنكثه، ام مكتوم بود. [5]

ابن ام مكتوم، ساكن مكه و از قبيله ى بنى عامر، شعبه اى از قبيله ى فهربن غالب  بود. [6]

همچنین محقق این مقاله محورهای زیر را نیز مورد بررسی قرار داده است:

 

  1. هجرت به مدينه
  2. ابن ام مكتوم; مؤذّن مدينه
  3. ابن ام مكتوم و جانشينى پيامبر(صلى الله عليه وآله)در مدينه
  4. ابن ام مكتوم و عثمان
  5. وفات ابن ام مكتوم

 


[1].محقق: پروین حبیبی

[2]. تفسير مجمع البيان، طبرسى 10 : 265; ريحانة الادب، مدرس تبريزى 7 : 392; سيرت رسول الله(صلى الله عليه وآله)، قاضى ابرقوه 2 : 544; تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون 1 : 401 و الاصابه، ابن حجر 3 : 274.

[3]. سيرت رسول الله(صلى الله عليه وآله)، قاضى ابرقوه 2 : 544.

[4]. التبيان، شيخ طوسى 10 : 268.

[5]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1198.

[6]. تفسير مجمع البيان، طبرسى 10 : 265 و ريحانة الادب، مدرس تبريزى 7 : 392. ادامه مقاله جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS