دومین همایش گروه فرق وادیان با موضوع ،شیوه های تبلیغی وهابیت درمورخه1389/8/11درسالن اجتماعات (آمفی تئاتر) پژوهشکده برگزارمی گردد.

 منبع خبر : گروه ادیان و فرق