اهداف کلی گروه ادیان وفرق :

اهداف کلی گروه ادیان وفرق :

اهداف کلی گروه ادیان وفرق :

1-شناسی دقیق ادیان وفرقه های مختلف ونوع عملکردآنها برای مخاطبین وبخصوص نسل جدید

2-پاسخ گوئی به شبهات ادیان وفرقه های مختلفی که  درجامعه کنونی فعالیت درراستای سیاستهای سازمان تبلیغات اسلامی برای

استفاده مبلغین

3-ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله باچالشهای ایجادشده ازناحیه ادیان وفرق مختلف

4-شناسائی منطقه جغرافیائی ادیان وفرق تحت نفوذ درکشور وجامعه

5-برسی عقائد فرق وادیان ونحوه عملکرد آنها درکشور

6-رصد کردن فضای مجازی وشناسائی به موقع ادیان وفرقه ها ضاله

7-ارائه برنامه های منظم ومنسجم وهدفمندجهت تهاجم تبلیغاتی فرق ضاله

8-تهیه جزوات ومقالات درراستای سیاستهای سازمان

9-نقد وبرسی کتب ونظریه های سران وبنیان گذاران ادیان وفرق

10-مطالعه وتحقیق درباره زندگی هریک ازبنیان گذاران ادیان وفرق وعلت بنا نهادن دین وفرقه ای که منتصب به آن می باشد

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

بزودی اولین پیش شمارۀ فصلنامۀ تخصصی بهائیت توسط پژوهشکدۀ باقرالعلوم(ع)منتشر می گردد!

روابط عمومی پژوهشکدۀ باقرالعلوم (ع) – اولین پیش شمارۀ فصلنامۀ تخصصی بهائیت با مقالات اساتید متخصص در حوزۀ بهائیت بزودی منتشر می گردد.
No image

رصد شبهات وهابیت و پاسخ دهی مناسب به آنان

حجت الاسلام و المسلمین سیداسدالله محمودی مدیر گروه ادیان و فرق پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام طی گزارشی اعلام کرد: از مهمترین کارهای گروه ادیان و فرق پژوهشکده رصد شبهات وهابیت وهمچنین فتاوا و اخبار آنان و پاسخ دهی مناسب به این مسائل بوده است.
No image

انتشار کتاب پیام آوران تاریکی

گروه بهائیت پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، کتابی را با نام «پیام آوران تاریکی» منتشر می کند.

پر بازدیدترین ها

No image

رصد شبهات وهابیت و پاسخ دهی مناسب به آنان

حجت الاسلام و المسلمین سیداسدالله محمودی مدیر گروه ادیان و فرق پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام طی گزارشی اعلام کرد: از مهمترین کارهای گروه ادیان و فرق پژوهشکده رصد شبهات وهابیت وهمچنین فتاوا و اخبار آنان و پاسخ دهی مناسب به این مسائل بوده است.
Powered by TayaCMS