تدوين: علی جعفری

بسمه تعالی

الف: سایتهای فارسی

بانک های های اطلاعاتی و کتابخانه های اینترنتی فارسی:

www.sid.ir

بانک جامع و روزآمد نشریات علمی - پژوهشی کشور

مجلات و نشریات ایران:

www.noormags.com
www.magiran.com
www.2lat.com/magazines.html

http://www.namamatn.com/easysearch.aspx

- شامل بيش از 600,000 عنوان مقاله و مطلب در 15,000 موضوع

دسترسي به تمامي نشريات از سال 1377 تا به امروز و ادامه دار

http://www.did.ir

کتابخانه الکترونیکی تبیان

بیش از 3900 جلد کتاب و 40000 عنوان مقاله

www.tebyan.net/index.aspxهpid=19665

http://mydocument.ir/

بانک مقالات فارسی در موضوعات مختلف

كتابخانه ديجيتالي حقوقی:

www.iranbar.org/phk.php

نشريه الكترونيكي حقوق

www.hoghoogh.net

مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي تهران:

www.journals.ut.ac.ir/issueuser/IssueArchive.aspxهfacID=15MissId=15

مجله انديشه هاي حقوقي:

http://qc.ut.ac.ir/pg/res/mag2.htm

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز:

www.iranbar.org/pm.php#0

مجله مقالات و بررسيها:

http://journals.ut.ac.ir/issueuser/IssueArchive.aspxهfacID=46MissId=49

نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه:

www.iranbar.org/ph17.php

مجله حقوقي (مركز امورحقوقي بين المللي):

www.iranbar.org/pmm190.php

مراجع قضائي و انتظامي و ثبتي:

www.iranbar.org/pa11.php

مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان:

www.iranbar.org/ph11.php

آراء و نظرات قضائي ديوان عالي كشور، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و ثبتي:

www.iranbar.org/ph15.php

نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز:

www.iranbar.org/pn.php

سوابق آموزش حقوق در ايران و فهرست دانشكده هاي حقوق:

www.iranbar.org/pa19.php


كانون وكلاي دادگستري مركز:

www.centralbar.ir

www.iranbar.org


سايت حقوقي دادخواهي:
www.dadkhahi.net


سايت رسمي قوه قضائيه
 www.judiciary.ir

وزارت دادگستري ايران:

www.justice.ir

دادگستري استان تهران

www.dadgostary-tehran.ir

دادستاني كل كشور

www.dadsetani.ir

سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور

www.iranprisons.ir

اداره كل زندان استان هاي تهران

www.tehranprisons.ir

سازمان قضائي نيروهاي مسلح

www.iranmilitarycourt.com

سازمان پزشك قانوني كشور

www.lmo.org.ir

اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه

www.irjpr.ir

معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه

www.law-training.org

دفتر امور بين الملل قوه قضائيه

www.bia-judiciary.ir

 شبكه خبري قسط ، وابسته به قوه قضائيه

www.ghest.net - www.ghest.com

دانشكده علوم قضائي و اداري

www.fic.ac.ir

 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

www.sabt.gov.ir

دبيرخانه جرائم رايانه اي - دفتر توسعه قضائي

www.cybercrime.ir

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

www.rooznamehrasmi.ir

روزنامه مآوي وابسته به معاونت اطلاع رساني قوه قضائيه
www.iranjudiciary.org/persian/publication/mava/latest-issue.aspx

روزنامه حمايت

www.hemayat.net

دفتر امور بين الملل قوه قضائيه

www.bia-judiciary.ir

مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان وابسته به قوه قضائيه

www.judiciarybar.ir

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

www.tco.gov.ir

راهنماي منابع حقوقي در شبكه اينترنت ، دانشكده حقوق دانشگاه علامه
http://lp.atu.ac.ir/portal_law/portail.htm

بانك اطلاعات قوانين شركت داده پردازي

www.dpi.net.ir

موسسه انتشارات حقوقي مجد

www.majdpub.com

بانك اطلاعات قوانين و مقررات دادگستري تهران و آقاي علي مكرم

www.ghavanin.com

سايت مركز تحقيقات حقوقي ايران

www.lrc.ir

انجمن علمي حقوق اسلامي دانشگاه آزاد

www.islamichoghugh.com

شبكه و سايت حقوق

www.hoghoogh.com

سايت انگليسي حقوق ايران

www.iran-law.com

سايت فرانسوي حقوق ايران

www.driot.ws

معرفي حقوق دانان ايراني

www.hoghooghdan.com

معرفی حقوقدانان حوزوی

www.andishvaran.com  

تالار بحث هاي حقوقي

http://forum.hoqooq.com

كانون سردفتران و دفترياران اسناد رسمي

www.notary.ir

انجمن ايراني حقوق جزا

www.iapl.ir

سايت خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا، قسمت فقه و حقوق

www.isna.ir

دپارتمان مجازي پژوهش هاي حقوقي ايران

www.elaw.ir

مجلس شوراي اسلامي

www.majlis.ir

كتابخانه مجلس

www.majlislib.org

ستاد نشر آثار امام خميني

www .imam-khomeini.org

مركز اسناد و مدارك علمي ايران
www.irandoc.ac.ir


پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي
www.ri-khomeini.org

بانک اطلاعات دانشگاه تهران:

www/utdbase.ut.ac.ir

دسترسی الكترونیكی به نشریات چاپی اشتراكی دانشگاه تهران

www.utdbase.ut.ac.ir/freeonline.htm

www.hoghoogh.com

سایت حقوق با تاکید بر حقوق ایران و به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه ارائه شده و قسمت های عمده آن عبارت است از:

الف) مطالبی درباره رشته های حقوقی

ب) قوانین

1. قوانین و مقررات داخلی: قانون اساسی، مصوبات مجلس، آرای دیوان عالی کشور، آرای دیوان عدالت اداری، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و... که با تعیین محدوده ی زمانی روز، ماه و سال قابل دسترسی هستند.

2. قوانین و مقررات خارجی: ترجمه ی فارسی قانون اساسی چندین کشور جهان، اسناد و معاهدات بین المللی و اروپایی و....

ج) اخبار و وقایع حقوقی

د) حقوق دانان و سایر بخش ها که در حال تکمیل شدن است.

www.parstimes.com/law/iran-law.html  

این سایت مسائل متعدد حقوقی ایران را پوشش می دهد:

 1. قانون اساسی به زبان فارسی و انگلیسی؛
 2. ساختار حکومت و سازمان ولایت فقیه؛

3. قوه ی مقننه: مرکز پژوهش های مجلس، کتابخانه ی مجلس، روزنامه ی الکترونیکی خانه ی ملت، بانک اطلاعات نمایندگان و...؛

 1. قوه ی قضائیه: ساختار قضایی، روابط عمومی، وزارت دادگستری، دادگستری تهران، دادگاه های ایران و...؛

5. حقوق تجارت : حقوق اقتصادی، سیستم مالیاتی ایران، علایم تجاری، قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران (8 جولای 2002) و....؛

 1. تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، قانون تحریم ایران – لیبی و....؛
 2. دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و مسائل مربوط به آن؛
 3. معاهدات ایران و آمریکا؛
 4. دعاوی مطرح شده از سوی ایران یا علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری؛

10. محیط زیست: قانون منابع طبیعی و مسائل مربوط به آن؛

11. حقوق خانواده: زن و حقوق بشر در ایران، ازدواج موقت و...؛

12.حقوق کار: قانون کار، حقوق کودکان در ایران و...؛

 1. قانون مطبوعات، آزادی مطبوعات و...؛
 2. حقوق بشر: حقوق اساسی و حقوق بشر در ایران، گزارش های سازمان های بین المللی مربوط به حقوق بشر در ایران و...؛
 3. منابع اسلامی حقوق در ایران: سیستم های حقوقی خاورمیانه، مؤسسه ی دایره المعارف فقه اسلامی و...؛
 4. حقوق بین الملل؛

و....

www.hg.org 

این سایت مسائل حقوقی 230 کشور دنیا را در خود جای داده است. دانشگاه ها و مؤسسات حقوقی، کتابخانه های حقوقی، حقوق دانان، حوادث حقوقی و... از جمله موضوعات کلی است که در این سایت وجود دارد. یکی از برجسته ترین ویژگی های این سایت این است که با حدود هفتاد زبان دنیا و از جمله فارسی به بسیاری از مطالب و داده های آن می توان دست یافت.

www.tco.gov.ir/law

سایت «کمیته ی مطالعات حقوق تکنولوژی» در برگیرنده ی مطالب حقوقی گوناگون درباره ی حقوق مالکیت معنوی و حقوق تکنولوژی است. مقررات داخلی ایران و مقررات بین المللی مربوط به مالکیت معنوی و حقوق تکنولوژی و از جمله: مقررات مربوط به حقوق رایانه، لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و... در این سایت موجود است.


   * دانشگاههاي ايران:دانشگاه حضرت معصومه(س)

http://www.masoomeh.ac.ir/

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي

www.sbu.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

www.modares.ac.ir

دانشگاه قم

www.qom.ac.ir 

دانشکده علوم قضایی

www.fjs.ac.ir

دانشگاه مفید

www.qom.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائي

www.atu.ac.ir

دانشگاه امام صادق ( ع )

www.isu.ac.ir

دانشگاه الزهرا (س)

www.azzahra.ac.ir

دانشگاه شيراز

www.shirazu.ac.ir

دانشگاه فردوسي مشهد

www.um.ac.ir

دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir

دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir. www

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

دانشگاه بین المللی امام خمینی

www.ikiu.ac.ir

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

دانشگاه یزد

www.yazduni.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

www.cua.ac.ir

دانشگاه پيام نور

www.pnu.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي

www.azad.ac.ir
   * فقهي و اسلامي :


دفتر آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي:

www.wilayah.org

موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني (ره)

www.imamkhomeini.org

مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي
www.noorsoft.org

پايگاه حوزه
www.hawzah.net

پايگاه فاضلين نراقي - ملامحمدمهدي وملا احمد
www.naraqi.com

موسسه دايره المعارف فقه اسلامي
www.islamicfegh.org

شبكه بلاغ
www.balagh.org

پايگاه انديشه قم
www.andisheqom.com

جامعه الزهرا (س)
www. j-alzahra.org

پايگاه اطلاع رساني اجلاس حضرت مهدي
www.ejlasmahdi.com

مركز بين المللي اهل البيت
www.al-shia.com

موسسه فرهنگي دارالحديق
www.dar-al-hadithculturalinstitute.com

مجمع جهاني اهل البيت
www.ahl-ul-bayt.org

دفتر تبليغات اسلامي قم
 www.balagh.net

موسسه دايره المعارف حقوق اسلامي
www.islamicfegh.org

دانشگاه جهاني اهل البيت (عليهم السلام)
www.ahlulbaitonline.com

علامه جعفري
 www.allamejafari.com

مركز معجم فقهي- مركز پژوهشهاى اسلامى المصطفى
www.almarkaz.net

القم:


www.al-qaem.net

مركز اسلامي انگليس:


www.ic-el.org

پژوهشهاي اسلامي:


www.islamicresearch.org

آكادمي اسلامي آلمان:


www.islamische-akademie.de

موسسه فرهنگي استاد شهيد مطهري:


www.motahari.com

نور المهدي:


www.nooralmahdi.org

شبكه جهاني نور:


www.noornet.net

مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي:


www.noorsoft.org

جستجوگر پايگاه هاي شيعه:


www.shiasearch. net

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي:


www.taghrib.org

cronet.org www.

مرکز مطالعات حوزه علمیه قم:

www.andisheqom.com

مجله فقه اهل بیت:

www.ilamicfegh-org

معرفی حقوقدانان حوزوی:

www.andishvaran.com

ب- بانک های های اطلاعاتی و کتابخانه های اینترنتی عربی:

کتابخانه پايگاه الاسلام

شامل منابع اصلی اهل سنت در فقه و.. است.

كتابخانه الكترونيكی الوراق

http://www.alwaraq.net/

در این پایگاه در حال حاضر نزدیک به 1000 عنوان کتاب با موضوعات مختلف ارائه شده است

 
كتابخانه الكترونيكی يعسوب الدين
www.yasoob.com
در این پایگاه مجموعه ای از كتاب های شيعه در فقه امامیه و عامه و  ... با امكانات مختلف ارائه شده

مركز ودود للمخطوطات

www.wadod.net

این پایگاه شامل مشخصات بیش از 1500 جلد کتاب خطی در موضوعات معاجم، دیوانها، فهرستها و ... با امکان دریافت برخی از آنها

www.islamport.com

کتابخانه موسوعة الشاملة

المكتبة الوقفية

www.waqfeya.com

در این پایگاه بیش از 1500 جلد از کتابهای اهل سنت در موضوعات علوم اسلامی ارائه شده است

موقع التبیان
www.tebyan.net/index.aspxهpid=31141Language=2

بیش از 3000 جلد کتاب و بیش از 7500 عنوان مقاله

ج: سایت های حقوقی انگلیسی و فرانسه:

بانک های های اطلاعاتی و کتابخانه های اینترنتی:

دسترسی به بیش از 200 عنوان از مجلات دانشگاه کمبریج:

http://journals.cambridge.org

http://www.questia.com/

متن كامل بيش از 70000 جلد كتاب وبیش از يک میلیون و نيم مقاله و نشريه، در رشته ها و موضوعات مختلف

http://www.springerlink.com/humanities-social-sciences-and-law/هsortorder=ascContent+Type=Books

http://atoz.ebsco.com/subjects.aspهid=8623sid=174374006TabID=3

سرويس ويژه کتابخانه ديجيتالی دانشگاه ميشيگان برای جستجوی منابع الکترونيکی رايگان در محيط وب

www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx

دسترسی به بیش از 4400 عنوان مجله در موضوعات مختلف

http://bentham.org/open/index.htm

دسترسی به بیش از 200 عنوان از مجلات

Bentham Science Publisher

aera-cr.asu.edu/ejournals

دسترسی به مجلات تعلیم و تربیت که به صورت دسترسی آسان عرضه شده است

digital.library.upenn.edu/books

این پایگاه بیش از 30 هزار عنوان کتاب که به صورت رایگان در اینترنت قرار گرفته اند را جمع آوری کرده است

www.tebyan.net/index.aspxهpid=31157Language=3

بیش از 2300 جلد کتاب و 1000 عنوان مقاله

www.doaj.org

www.stu.findlaw.com

این سایت امکان جست وجوی حقوق دانان آمریکا در ایالت های مختلف آن را برای دانشجوی حقوق فراهم می آورد. دسته های حقوقی در قسمت جست و جو طبق حروف الفبا ترتیب یافته و حدود 85 موضوع، از جمله: حقوق بین الملل، حقوق مدنی، حقوق اساسی، حقوق جزا، حقوق خانواده، حقوق پزشکی و... را پوشش می دهد. با انتخاب موضوع و ایالت مورد نظر با لیستی از حقوق دانان مواجه می شوید که با انتخاب هر کدام، تلفن، دورنگار، پست الکترونیکی و... هر یک از آنان بر صفحه آشکار می گردد.

www.ili.org

سایت «مؤسسه ی حقوق بین الملل» نیز مشتمل بر مباحثی چون: معرفی خود، پروژه ها و برنامه ها، مرکز حقوق تجارت بین الملل، سایر مؤسسات وابسته به خود در کشورهای مختلف، سمینارها، اخبار حقوقی و... است.

www.uncitral.org

این سایت وابسته به «کمیسیون ملل متحد درباره ی حقوق تجارت بین الملل» (آنسیترال) در سایت خود، ابتدا به معرفی آنسیترال پرداخته، سپس اخبار دیدارها، نشست های کمیسیون ، کار گروه ها، پرونده های حقوقی، سال نامه ی آنسیترال و مباحث حقوق تجارت بین الملل را آورده است

www.catalaw.com

سایت «کاتالا» در واقع کاتالوگ وب های حقوقی در اینترنت است که قریب 50 موضوع کلی را پوشش می دهد که در قسمت جست وجوی خود یافت می شوند. موضوعات مزبور را می توان در 20 منطقه ی دنیا انتخاب و جست وجو کرد.

www.mishpat.net/books/

این سایت کتاب نامه ی حقوقی مفیدی است که کتاب های حقوقی را در موضوعات مختلف طبقه بندی کرده و همراه با تصویر روی جلد، نام نویسنده و قیمت و شیوه ی خرید آن را به دانش پژوه حقوق ارائه می دهد. حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق اساسی، مالکیت معنوی و تکنولوژی، حقوق خانواده و... موضوعات کلی ای هستند که هر یک زیر مجموعه هایی را پوشش داده اند و در هر زیرمجموعه چندین کتاب معرفی شده است. در بالای صفحه ی نهایی، با انتخاب گزینه ی کتاب های دیگر در همان موضوع نمایش داده می شود.

www.gulf-law.com

سایت «حقوق خلیج فارس» در برگیرنده ی حقوق کشورهای حوزه ی خلیج فارس، حقوق اسلامی و موضوعات کلی دیگری است. مسائل حقوقی کشورهای مزبور در دسته هایی که در قسمت جست وجوی صفحه طراحی شده، قابل دستیابی است.

www.mideastaw.com

سایت «حقوق خاورمیانه» مجموعه ای است مفید از حقوق دانان و مسائل حقوقی چند کشور خاورمیانه، مانند کویت، عمان، مصر، لبنان، فلسطین، بحرین، قطر، امارات متحده ی عربی، عربستان سعودی و.... در زمینه ی حقوق، تجارت، نفت، مالکیت معنوی، ارتباطات دوربرد، مالیات، بیمه، حقوق کار و....

www.washaw.edu/forint

این سایت وابسته به دانشکده ی حقوق دانشگاه واشبرن است که کشورهای دنیا را به ترتیب الفبا لیست کرده و مسائل حقوقی هر یک را به تفصیل ارائه داده ا ست.

www.un.org/law

این سایت، مسائل متعدد حقوق بین الملل، به خصوص مسائل مرتبط با سازمان ملل متحد را، پوشش می دهد. هم چنین کمیسیون حقوق بین الملل، آنسیترال، کمیته ی ششم، معاهدات، حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری و سایر حوزه های حقوقی، به شش زبان سازمان ملل متحد، در دسترس پژوهشگران می باشد.

سایت «مرکز اسناد سازمان ملل متحد»، اسناد خود را در قالب اسناد مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، دبیرخانه، دیوان بین المللی دادگستری و شورای قیمومیت به شش زبان سازمان ملل متحد ارائه نموده است. این اسناد، شامل قطعنامه ها، توصیه نامه ها و دیگر اسناد مرتبط با دسته جات فوق می باشد.

مطابق ماده ی 102 منشور ملل متحد «هر عهدنامه و موافقت نامه ی بین المللی که پس از لازم الاجرا شدن این منشور، توسط هر یک از اعضای ملل متحد منعقد گردد، باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و منتشر گردد». بر این اساس، در این سایت «مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد» به دو زبان انگلیسی و فرانسوی در گروه های گوناگونی مثل حقوق بشر، تجارت بین المللی، مسائل آموزشی و فرهنگی، وضعیت زنان، حقوق دریاها، حقوق فضا، ارتباطات دوربرد و .... آورده شده است.

www.un.org/rights

مباحثی نظیر کمیسر عالی حقوق بشر، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق (icty) و مباحث دیگر حقوق بشر و ارتباط آن با سازمان ملل متحد به 6 زبان در این سایت قابل دسترسی است.

www.icc-cpi.int/php/index.php

این دو سایت، مربوط به دیوان بین المللی کیفری اند که مسائلی چون اسناد اصلی دیوان، اخبار و اطلاعات و سایر مسائل و سایت های مرتبط با دیوان بین المللی کیفری را در بر می گیرند. گو اینکه سایت نخست به دلیل اشتمال بر پرونده های دیوان و نیز دو زبانه بودن (انگلیسی و فرانسوی) غنی تر است.

www.un.org/law/ilc

سایت «کمیسیون حقوق بین الملل» از بخش هایی نظیر، فعالیت های کمیسیون، کنوانسیون ها (از جمله کنوانسیون های مربوط به حقوق دریاها، روابط دیپلماتیک، حقوق معاهدات ...) برنامه ی کار، گزارشات و سایر اسناد کمیسیون و جدیدترین اقدامات کمیسیون تشکیل شده است.

www.un.org/esa

این سایت مربوط به «شورای اقتصادی اجتماعی مسلمان ملل متحد» است و مباحثی چون، گفت وگوی جهانی پیرامون توسعه، حقوق بشر، مواد مخدر، زنان، تجارت، پیش گیری از جرم، همکاری منطقه ای، توسعه ای افریقا و.... در آن یافت می شود.

www.lawyers.com

در سایت «حقوق زنان» امکان دسترسی به حقوق دانان از طریق انتخاب موضوع حقوقی مثل: حقوق خانواده، حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق پزشکی و... که به ترتیب الفبا تنظیم شده اند و نیز نام کشورها وجود دارد. هم چنین امکان گفت و گو و ارتباط مستقیم با حقوق دانان مزبور فراهم است.

www.womenlawyers.com

در سایت «زنان حقوق دان» امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به زنان حقوق دان برخی کشور ها از جمله: آمریکا، کانادا، آلمان، اندونزی، اسراییل، ژاپن، انگلیس، اسپانیا و... وجود دارد که پس از ورود به هر کشور، حقوق دانان زن آن کشور در گروه های مختلف حقوقی تقسیم شده و اطلاعاتن مربوط به هر کدام، از جمله پست الکترونیکی آنان در دسترس تقرار خواهدگرفت.

www.unicri.it

سایت «مؤسسه ی بین المللی تحقیقات جزایی سازمان ملل متحد» شامل بخش هایی چون پروژه هایی متعدد پژوهشی است که در این مؤسسه در دست اجرا بود و یا اجرا شده است. منشورات این مؤسسه، مرکز اسناد، و اخبار و اطلاعات مرتبط با مسائل جزایی نیز در این سایت گنجانده شده است.

www.lawyerscomm.org

«کمیته ی حقوق دانان حقوق مدنی» که یک سازمان حقوقی غیر انتفاعی و خصوصی است، در سایت خود پروژه های حقوقی خود و مسائلی مانند دستیابی به عدالت، دفاع از عدالت، کنفرانس های جهانی، حقوق زنان، حق رأی و... را آورده است.

www.hcch.net/e/

این سایت مربوط به «کنفرانس لاهه درباره ی حقوق بین الملل خصوصی است که به زبان انگلیسی و فرانسوی قابل دسترسی است و به برخی مسائل حقوق بین الملل خصوصی، از جمله کنوانسیون های متعدد در عرصه ی حقوق بین الملل خصوصی، زمان لازم الاجرا شدن آن ها، کشورهای عضو و.... پرداخته است. لیست کنوانسیون های مربوط از سال 1902 تاکنون در این سایت جمع آوری شده است.

www.unidroit.org

در سایت «مؤسسه ی یک پارچه سازی حقوق خصوصی» (یونیدرو)، کنوانسیون های متعدد مؤسسه ی مزبور، اساسنامه ی این کنوانسیون ها، اخبار یونیدرو، کتابخانه ، دانشجویان و سایر اعضای این مؤسسه قابل دسترسی است.

www.unescpo.org

در سایت «یونسکو» گروه هایی چون: آموزش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات و نیز کشورهای عضو که در گروه های مختلف آفریقایی، عربی، آسیایی و اقیانوسیه، اروپایی، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین تقسیم شده و توضیحاتی درباره ی زمان عضویت کشور ها و فعالیت های سازمان های دولتی و غیر دولتی کشورها در عرصه ی مسائل مرتبط با یونسکو ارائه شده است. هم چنین مسائل ویژه ی جهانی مثل افغانستان، عراق و.... در بخش خاصی ارائه گردیده است.

www.wto.org

سایت «سازمان تجارت جهانی» در برگیرنده ی توضیحاتی درباره خود سازمان و ساختار و ارکان آن، اسناد سازمان اعم از اسناد حقوقی و اداری، اعضای سازمان، اخبار آن و... است.

www.ilo/org

این سایت مربوط به «سازمان بین المللی کار» است و مشتمل بر موضوعاتی چون: حقوق و اصولی اساسی و استانداردهای بین المللی کار، کار کودکان، حمایت های مدنی از جمله امنیت اجتماعی اقتصادی، ایمنی کار، کمیسیون های مختلف مربوط به حقوق کار، توضیحاتی درباره ی خود سازمان و ارکان آن و نیز کتابخانه و سایر بخش های سازمان به زبان انگلیسی، عربی، چینی، روسی، آلمانی و... است.

www.unhcr.ch/

در سایت «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد» فعالیت های این مرکز، ساختار سازمانی آن، اخبار و اطلاعات، وقایع خاص، کمیته ی ویژه و نیز نحوه ی کمک رساندن مردم به این کمیته، منشورات و سایر موارد مرتبط آورده شده است.

www.undb.org/

سایت «برنامه ی توسعه ی سازمان ملل» مشتمل بر بخش هایی چون: معرفیundp ، بیانیه ها، کنفرانس ها، وقایع و حوادث، همکاری شمال – جنوب، فعالیت های دفاتر  undpدر کشورهای مختلف دنیا و... است.

www.isa.org

«مقام بین المللی بستر دریاها» سایتی است مناسب برای حقوق دانانی که تمایل دارند در عرصه ی «حقوق دریاها» و مسائل فنی بستر دریاها مطالعه کنند؛ گو این که مباحث فنی و جغرافیایی موجود در این سایت بیش از مسائل حقوقی آن است.

www.icrc.org

این سایت وابسته به «کمیته ی بین المللی صلیب سرخ» است که به زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و عربی ارائه شده و مشتمل بر مباحثی چون: معرفی کمیته، فعالیت های مهم کمیته، مسائل و موضوعات پیش روی کمیته، ارتباط کمیته با مراکز امدادرسانی در کشورها، معاهدات و مباحث حقوقی بشر دوستانه و نحوه ی امدادرسانی به نیازمندان در حوادث متعدد و ... است.

www.wips.org/

سایت «سازمان جهانی مالکیت معنوی» یکی از مناسب ترین منابع اطلاعاتی برای حقوق دانانی است که به مطالعه در زمینه ی مالکیت معنوی علاقه مندند. معرفی سازمان و تشکیلات وابسته به آن، مالکیت معنوی، کپی رایت و حقوق مرتبط با آن، زنان و مالکیت معنوی، اخبار و اطلاعات، فعالیت ها و.... موضوعاتی است که در این سایت موجود می باشد.

www.icao.org

«سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری» (ایکائو) در سایت خود، ابتدا به معرفی ایکائو و دبیرخانه آن پرداخته، سپس دفترهای محلی خود را در مکزیک، پاریس، بانکوک، نایروبی و.... معرفی کرده و در بخش های دیگر، اخبار و اطلاعات و سمینارها و انتشارات و... خود را آورده است.

www.worldbank.org

این سایت وابسته به «بانک جهانی» است و مشتمل بر بخش هایی چون: معرفی بانک جهانی، اخبار و حوادث، پروژه ها و برنامه های بانک جهانی، اسناد و گرایش ها و... است.

با اضافه کردن حروف icsidبه سایت مزبور، به سایت «مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری» در بانک جهانی در دسترسی پیدا می شود که منبع مطالعاتی مناسبی برای حقوق دانان و اقتصاد دانان است.

www.hrw.org

سایت «سازمان دیدبان حقوق بشر» با مطالبی چون: معرفی سازمان، مسائل مرتبط با حقوق بشر در مناطق مختلف جهان در گروه های آفریقایی، آمریکایی، آسیایی، اروپایی و آسیای مرکزی، خاورمیانه و ایالات متحده، مسائل مهم حقوق بشر مثل حقوق کودکان، دادگستری بین المللی، حقوق زنان و مهم ترین اخبار روزانه در مورد حقوق بشر پوشش داده شده است.

www.hrea.org

سایت «مرکز آموزشی حقوق بشر» علی رغم نام خود، بیشتر به اخبار و حوادثی پرداخته که به نوعی مرتبط با حقوق بشر می باشد. مباحثی مثل افغانستان، سودان، مواضع دبیرکل سازمان ملل و یونسکو و سایر سازمان های بین المللی و شخصیت ها در مورد حقوق بشر از این جمله است. در بخش های دیگر این سایت، کتابخانه، ساختار و سایر واحدهای مرکز معرفی شده است.

www.jus.uio.no/im

این سایت وابسته به «مرکز مطالعات حقوق تجارت بین الملل» (lex Mercatoria) است و مشتمل بر بخش هایی چون: حقوق اقتصاد بین الملل، حقوق تجارت بین الملل، دیوان داوری بین المللی تجاری، مراکز حل و فصل اختلاف مربوط به تجارت بین الملل، حقوق مالکیت معنوی، حقوق تجارت الکترونیکی، تجارت و تروریسم، حقوق بین المللی بشر دوستانه، حقوق بین الملل جزاء، اسلام و حقوق بین الملل و... می باشد.

www.un.org/womenwatch/daw/cedaw

متن کامل «کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان» در این سایت موجود بوده و اسامی کشورهای عضو کنوانسیون، مباحث مربوط به حق شرط در این کنوانسیون، کمیته ها و اعضای آن، پروتکل اختیاری، نشست های برگزار شده توسط اعضای کنوانسیون، اخبار و اطلاعات مربوط به کشورهای عضو، گزارش کشورها و سایر مسائل وابسته، از جمله مباحثی است که در این سایت قابل دسترسی است.

www.uslaw.com

سرويس اطلاعات حقوقي هم زمان واقعي بر اساس منابع و امكانات اينترنتي

www.westlaw.com
يك منبع حقوقي تطبيقي

www.internetlawyer.com
يك منبع حقوقي عمومي

American Bar Association
www.abanet.org
سايت رسمي سازمان ملي وكلاء (آمريكا)

http://legal-pad.com
فهرست قابل جستجوي منابع حقوقي

www.courttv.com/legalhelp
يك منبع خودآموز حقوقي از تلويزيون دادگاهي (كورت تيوي)

Law link Legal Research Jumpstation
www.abanet.org/lawlink/home.html
Directory of law links

www.droitconstitutionnel.com
سايت فرانسوي حقوق اساسي


www.droitadministratif.com
سايت فرانسوي حقوق اداري

www.droitfinancier.com
سايت فرانسوي حقوق مالي


www.counselquest.com
A legal research directory
يك فهرست منبع حقوقي

www.currentlegal.com
A free legal database
بانك اطلاعات حقوقي مجاني

www.freeadvice.com
Comprehensive encyclopedia of laws and legal rights .
دايره المعارف تطبيقي مقررات و حقوق

www.findlaw.com
A resource for finding legal assistance
منبع دستيابي به راهنماييهاي حقوقي

The Consumer Law Page
http://consumerlawpage.com/brochure/index.html
بك منبع بزرگ حقوقي براي مصرف كنندگان

www.divorceadvisors.com
دسترسي به رنج و حوزه كاملي از اطلاعات تخصصي فراهم شده است، از جمله شامل وكلاء، طلاق، حسابداري، دلالي و ميانجيگري، پزشكي و بيشتر

Yale Law School
http://elsinore.cis.yale.edu/lawweb/lawschool/ylsfd.htm
دانشكده حقوقي دانشگاه يل آمريكا

http://apocalypse.berkshire.net/~ifas/
Specializes in freedom of speech legal issues
تخصصي در زمينه مسائل حقوقي آزادي بيان

Commercial Law League of America
www.cla.org
سازمان حقوق اعتباردهندگان

Encyclopedia of Law Economics
encyclo.findlaw.com
منبع ادبياتي اقتصادي حقوقي

www.essential.org/dpic
Lobby group attempting to reverse the death penalty law .
مجمع گروه پيشگامان الغاء قانوني مجازات اعدام

http://fedgate.org
فهرست گسترده اي از ساير سايتهاي دولت فدرال آمريكا

Harvard Journal of Law and Technology
www.jolt.law.harvard.edu
نسخه آن لاين مجله حقوقي هاروارد

Jurist : The Law Professors ‘ Network
http://jurist.law.pitt.edu

دريچه اي به منابع عمومي حقوق

U . S Copyright Office
lcweb.loc .gov/copyright
شامل راهنماييهاي حقوق معنوي و راحت براي استفاده بوسيله موتورهاي جستجو

www.prairielaw.com
A general legal resource
منبع عمومي حقوقي


Justices of the Supreme Court
www.supct.law.cornell.edu/supct/justices/fullcourt.html
آشنائي با عدالت كاركرد دادگاه عالي فعلي و قبلي


www.thomas.loc.gov
Government search engine

موتور جستجوي منابع حقوق دولتي آمريكا

http://w۳ .trib.com/FACT
Specializes in freedom of speech issues and legal developments .
ويژه مسائل آزادي بيان و توسعه و تحولات حقوقي آن

www.lawyershop.com
راحتترين و سريع ترين راه پيدا كردن هر نوع از وكيل در منطقه مسكونيتان (آمريكا و كانادا)

Boston University School of Law
web.bu.edu/LAW
دانشكده حقوقي دانشگاه بوستون آمريكا

http://www.aals.org
صفحه خانگي انجمن دانشكدههاي حقوقي ملي با لينك ارتباط با ساير منابع و غيره

www.access.gpo.gov/su _docs/aces/aaces۰۰۲ .html
A general legal resource
يك منبع حقوقي عمومي

Ohio State University School of Law
www.acs.ohio-state.edu/units/law
دانشكده حقوقي دانشگاه اوهايو آمريكا

American College of Trust and Estate Counsel
www.actec.org
انجمن تخصصي شامل نزديك به ۲۷۰۰ وكيل از سراسر كشور ايالات متحده آمريكا

www.alllaw.com
An Internet legal directory
فهرست سايتهاي حقوقي اينترنتي

American City Business Journals
www.amcity.com
شامل اخبار و مسائل حقوقي جمعآوري شده از منابع مختلف


www.briefreporter.com
Archive of legal briefs
آرشيوي از خلاصه هاي حقوقي

www.catalaw.com/index.shtml
 فهرستي از كاتولوگهاي حقوقي در شبكه


www.counsel.com
Online legal forum for lawyers

انجمن همزمان حقوقي براي وكلاءwww.deponet.com
A general law resource
منبع بزرگ حقوقي

www.dumblaws.com
مجموعه گسترده اي از قوانين در ايالات متحده


www.fedjudge.org/fclr/۹۸index.htm
Designed for scholars of federal legal issues

طراحي شده براي دانش پژوهان مسائل حقوقي فدرال


www.findlaw.com//index.html
يك منبع بزرگ حقوقي


www.kentlaw.edu/lawnet/lawne.html
Your connection to legal discussion groups on the Web
ارتباط شما به گروههاي مباحث حقوقي در اينترنت


www.knowx.com
Legal document search engine .
موتورهاي جستجوي اسناد حقوقي

Columbia University Law School
www.law.columbia.edu
دانشكده حقوق دانشگاه كلمبيا آمريكا

http://www.law.com/
مدخلي براي ورود به دنياي حقوق

www.secure.law.cornell.edu/ethics
Covers ethical issues facing the legal profession .
پوشش مسائل اخلاقي مشاغل حقوقي

www.secure.law.cornell.edu/topics/topic۲. html
Directory of legal resources on the Internet
فهرستي از منابع حقوقي در اينترنت

 www.law.cornell.edu/uscode
Unabridged U.S law resource
منبع مختصر حقوقي آمريكا

Emory University School of law
www.law.emory.edu 
صفحه حانگي دانكشده حقوقي اموري

Harvard Law
www.law.harvard.edu
دانشكده حقوقي دانشگاه هاروارد آمريكا

Federal Communications Law Journal
www.law.indiana.edu/fclj/fclj.html
نسخه آن لاين مجله حقوقي

NYU School of Law
www.law.nyu.edu
دانشكده حقوقي دانشگاه ان واي يو آمريكا

University of California , LA Law School

http://www.law.ucla.edu
دانشكده حقوقي دانشگاه كاليفرنا آمريكا

University of Michigan Law School
www.law.umich.edu
دانشكده حقوقي دانشگاه ميشيگان آمريكا

www.lawforum.net
Directory of legal resources
فهرستي از منابع حقوقي

www.lawhost.com/lawjournal/۹۸spring/y۲k.html
A legal self - help resource
منبع خود آموز حقوقي

www.lawhost.com/lawjournal/۹۸spring/y۲k.html
Covers Y۲K legal issues
شامل مسائل قانوني مشكل سال ۲۰۰۰


www.lawlinks.com
General legal resource
منبع عمومي حقوقي

www.lawnet.net
A directory of legal resources .
فهرستي از منابع حقوقي

www.lawnewsnetwork.com
A general legal news resource .
منبع اخبار عمومي حقوق


www.lawresearch.com
A general legal resource
منبع عمومي حقوقي

www.lawreview.org
A law journal index with search engine
موتور جستجوي نمايه ، انديكس مجلات حقوقي

www.laws.com
A directory of legal resources on the Internet .
فهرست منابع حقوقي در اينترنت

www.lawschool.cornell.edu/clr
Online version of the bimonthly law journal .
نسخه آن لاين مجله حقوقي

www.lawsites.com
Index of law - related web sites .
نمايه سايتهاي مرتبط حقوقي

www.lawsource.com/also
A directory of free legal resources on the Internet .
فهرست منابع مجاني حقوق در اينترنت

www.lawworld.com
A general legal resource .
منبع حقوقي عمومي


www.lawyers.com/lawyers-com/executable/ask/default . asp
A legal self - help resource .
منبع خود آموز حقوقي

www.legal.net
A directory of legal resources
فهرست منابع حقوقي

www.ljextra.com/nlj
Online version of the weekly law journal
نسخه آن لاين مجله هفتگي حقوق

www.melanet.com/nba
National organization for lawyers
سازمان ملي وكلاء

www.ncl.ac.uk/~nlawwww
A bimonthly general law journal
مجله حقوقي عمومي دوماه يكبار

www.lib.uchicago.edu/

این سایت موضوعات متعدد حقوق بین الملل را پوشش می دهد.

www.mishpat.net

www.nolo.com
A general legal resource
منبع عمومي حقوقي

www.nwbuildnet.com/nwbn/gov _search.html#irs
Government search engine
موتور جستجوي دولتي

www.nylj.com
Law articles and news
اخبار و مسائل حقوقي


www.paralegals.org
A professional resource for paralegals and other legal aids .
منبع حرفهاي براي مسائل فراقانوني و ساير كمكهاي حقوقي

www.polisci.umn edu/information/parliaments/
Directory of parliament web sites on the Web
فهرست اينترنتي از سايتهاي پارلمانهاي دنيا

www.publicaffairsweb.com
Frequently updated public affairs and legal information resource .
منابع اطلاعات قانوني و موضوعات عمومي

www.quicklaw.com
A Canadian legal database
بانك اطلاعات حقوقي كانادا

Seamless Website

seamless.com/ http://www

University of Iowa - International and Comparative Law Program
www.uiowa.edu/~iclp     
دانشكده حقوقي دانشگاه لوا ، برنامه حقوق تطبيقي و بين الملل

United States Federal Judiciary
www.uscourts.gov
سايت رسمي دادگاههاي دولت آمريكا

University of Texas School of Law
www.utexas.edu/law
دانشكده حقوقي دانشگاه تكزاس آمريكا

American University Law Review
www.wcl.american.edu/pub/journals/lawrev/aulrhome htm
Homepage of the respected law journal with order information .


کانون جهانی وکلا:

www.ibanet.org

سايت وابسته به مجله حقوقي (دانشگاه آمريكا)

The words largest online libery of articles and books:

www.questia.com

www.jstor.com

www.springer.com

www.gigapedia.com

www.ejcl.org

The Electronic Journal of Comparative Law

مجله الکترونیکی حقوق تطبیقی

The Pace database on the CISG and International Commercial Law:

www.cisgw3.law.pace.edu

www.un.org

سایت «سازمان ملل متحد» به شش زبان انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی و چینی تنظیم شده است. مسائل متعددی از جمله: صلح و امنیت، توسعه ی اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر، حقوق بین الملل، مرکز اخبار سازمان ملل متحد، ارکان سازمان ملل متحد، کشورهای عضو، کنفرانس ها و حوادث و سایر مسائل مرتبط با سازمان ملل متحد، در این سایت قابل دسترسی است.

www.icj-cij.org

سایت «دیوان بین المللی دادگستری» به دو زبان انگلیسی و فرانسوی ارائه شده که بخش های مختلف آن اخبار دیوان، اطلاعات عمومی، اسناد اصلی، انتشارات، و مهم ترین بخش آن، آرای دیوان است که لیست پرونده های ارائه شده به دیوان به ترتیب از جدیدترین پرونده تا قدیمی ترین آن ها تنظیم شده که با کلیک کردن بر روی هر پرونده، متن کامل رأی دیوان در دسترس قرار می گیرد.