امام حسن (علیه السلام)محل تلاقی و اجتماع دو دریای نور است

این موضوعات را نیز بررسی کنید: