برگزاری اولین هم‌اندیشی فضلا و نخبگان حوزوی «خلق میدان جدیدی برای نزاع گفتمانی»

این موضوعات را نیز بررسی کنید: