الگوی فعالیت های جهادی با تکیه بر تجربه‌نگاری فعالیت‌های جهاد سلامت بانوان طلبه شهر قم در ایام کرونا

این موضوعات را نیز بررسی کنید: