گفتمان مسئله حجاب( شایگان )11

گفتمان مسئله حجاب( شایگان )11

سیرقوانین پوشش و حجاب در ایران

خانم دکتر شایگان نیز در مورد حدود و ضوابط قانونی عفاف و حجاب در ایران بحثش را اینگونه ارائه داد:

” محدوده ی پوشش افراد در بر خی کشورها در قانونشان آمده، در کشور ما نیز از سال ١٣٣٧ یعنی در زمان رضاشاه در زمینه ی پوشش، اساسنامه ی لباس رسمی مأموران کشوری و قانون متحدالشکل کردن اتباع ذکور ایران دیده می شود  و در سال ١٣١۴ نیز قانون کشف حجاب را داشته ایم.

بعد از انقلاب در زمینه ی بحث پوشش تا سال ۶٢ قانونی وجود نداشته است. یعد از اینکه امام (ره) می گویند حجاب تکلیف شرعی است و خانم ها اگر می خواهند در جامعه باشند باید حجاب داشته باشند، در قانون تعزیرات سال ۶٢ در ماده ١٠٢ آورده شد که زنان بدون حجاب شرعی نباید در جامعه حاضر شوند و اگر بی حجاب ظاهر شوند مستوجب مجازات ٧۴ ضربه شلاق خواهند بود.

سپس در سال ۶۵ قانون نحوه ی رسیدگی به تخلفات فروشندگانی که استفاده از کالاهای آن ها در جامعه خلاف شرع بوده و عفت عمومی را جریحه دار می کند تصویب شد، که یکی از آن ها، لباس های مروج فساد و دیگری لباس هایی بود که نماد گروه های ضد اسلام و انقلاب هستند در این قانون ذکر شده است. در سال ٧۵ ملاک ها و مصداق های پوشش را نیز تعیین کردند و تبصره ای در قانون ۶٣۸ قانون مجازات اسلامی داریم که جایگزین ماده ١٠٢ شد و این قانون این است که هرکس عملا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، به حبس ١٠ روز تا دو ماه بعلاوه ی ٧۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس عمل اشتباه نباشد و فقط عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا ضربه شلاق مجازات می شود. همچنین زنانی که بدون حجاب شرعی وارد جامعه شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۵٠ هزار ریال تا ۵٠٠ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. تا الان یعنی سال ٩۶ این قانون و این مبلغ جریمه هنوز اصلاح نشده است.”


ضعف در تعیین مصادیق و مجازات ها

این استاد دانشگاه اضافه کرد:

 ” در تحقیقی که انجام دادیم فهمیدیم ٢۶ قانون، آئین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط با حجاب و عفاف در کشور ما وجود دارد اما در اجرا ما با مشکل قانون مواجهیم و نمی دانیم دقیقا چه کسی را به خاطر بدحجابی دستگیر کنیم و بگوییم  مثلا باید فلان مقدار جریمه بدهی. البته در قوانین ما به طور جزئی در مورد لباس و پوشش و ظاهر افراد در محیط های گوناگون محدوده هایی تعیین شده، مثلا برای دانشجویان گفته شده که باید لباس شان ساده باشد و لباس مربوط به مهمانی ها و جشن ها را نباید بپوشند، رنگ لباس ها تند و زننده نباشد و عدم استفاده کفش پاشنه بلند برای خانم ها و دمپایی و صندل برای مردان، استفاده از زیور آلات در حد مجاز و موارد دیگر ذکر شده است. حالا اگر این ها بخواهد اجرایی شود باید بگوییم هر کدام چقدر مجازات دارد. می توان گفت قانون به اندازه کافی هست اما مصادیق و جریمه و مجازاتش به روز نشده، یعنی مشخص نیست که این خانمی که به خاطر بد حجابی یا بی حجابی دستگیر شده را چقدر باید جریمه کنیم؟ بواقع چه زمانی می توانیم بگوییم این قوانین می تواند اجرا شود و بدحجابی جرم است؟ “

وی تصریح کرد:

” دیدگاه ها ی جامعه شناسی، جرم را زمانی مطرح می کنند که وجدان جمعی جریحه دار شود و اگر قانون برایش مجازات تعیین کند، جرم است. اینکه آیا فلان پوشش وجدان جمعی را جریحه دار می کند، بین عرف و قانون تضاد وجود دارد. این که قانون گریزی کنیم و بی حجابی و بدحجابی در جامعه داشته باشیم، به این برمی گردد که قانون گریزی ما ابزاری است، اعتراضی است یا اخلاقی؟ قانون گریزی ابزاری زمانیست که فرد حساب و کتاب مادی می کند یعنی اگر این کار را کنم به ضرر من است یا به نفع من. قانون گریزی اعتراضی زمانیست که به وضع موجود معترض است و قانون گریزی اخلاقی براساس نوع تربیت و ارزش های خانواده است. مثلا خانم ترکمن به ظاهر برخی موارد حجاب را رعایت نکرده اما بدون منظور و براساس عادت و آداب و رسوم سنتی اش این حجاب را دارد و قصد جریحه دار کردن وجدان جمعی را هم ندارد.”

 

Powered by TayaCMS