گزارش عملکرد گروه احیای آثار در دی ماه 90

گزارش عملکرد گروه احیای آثار در دی ماه 90

گزارش عملکرد گروه احیای آثار در دی ماه 90 به استحظار میرسد.

ـ اتمام مقابله نسخه شرح دعای صباح علیرضا بن محمد باقر کرمانی کوهبنانی.

ـ تحویل تصحیح نسخ شرح زیارت عاشورا به تصحیح آقای محمد حسین درایتی.

ـ تحویل شرح طالقانی با حواشی روغنی قزوینی (شروح صحیفه سجادیه) به تصحیح حجت الاسلام علی فاضلی.

این دو شرح پس از ارزیابیهای نهائی و آماده سازی به چاپ خواهد رسید.

Powered by TayaCMS