کارگروه الگوهای تبلیغی، از اساتید و محققین عرصه تبلیغ و ارتباطات، جهت ارائه طرح‌های پژوهش کاربردی در حوزه روش‌شناسی تبلیغ در عرصه ادیان و فرق جهان، دعوت به عمل می‌آورد.

شرایط داوطلبان:
1-تسلط به زبان انگلیسی
2-دارا بودن مهارت‌های پژوهشی

تلفن تماس:
025-37742039

آیدی ایتا:
@hossein_sheykhian