معرفی کارگروه مطالعات تبلیغ

Image
Image

 

امروزه تبلیغ دینی در جهان چه ازنظر روش و چه ازنظر سازمان تبلیغی، گستره‌ای عظیم از تجربیات و نظریه‌ها را در اختیار محققان و مبلغان در کشور قرار می‌دهد. علاوه بر روش و سازمان از روابط راهبردي برخي از مذاهب با سطوح دیگر ساختار اجتماعی نيز می توان بهره‌مند شد.

هدف این کارگروه؛ مطالعه، گزارش‌دهی از تجربیات، رویکردها، راهبردها، روش‌ها و مهارت‌های موفق تبلیغی ادیان و فرق مختلف جهان و همچنين بررسی علم تبليغ با استفاده از پژوهش موردي رشته تبشیر‌شناسي در مسيحيت است. لذا با هدف بهره‌مندی از تجربیات دیگر ادیان در پدید‌آری ساختی علمی در قامت یک «دانش» برای تبلیغ، ترجمه و نقد برخی متون اصلی این دانش به‌همراه برخی مقالات اصلی مجلات بین‌المللی آن در دستور کار این کارگروه قرار دارد. • اقدامات صورت‌گرفته: 1. نگارش کتاب «در همسایگی تبلیغ»، که درآن روش تبلیغ خانه‌به‌خانه مسیونرها، شاهدان یهوه و مورمون ها پرداخته شده است. 2. نگارش کتاب « پندار برساخته»، تأملی بر راهبردهای سازمانی و تبلیغی گروه داعش؛ 3. ترجمه کتاب تبشیر و تبشیر‌شناسی، نوشته گلن راجرز .