دوره های علمی کارگروه مطالعات تبلیغ

Image
Image


* برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روشهای تبلیغ در ادیان برای خواهران مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی از سراسر کشور – محرم 98
* برگزار نشست علمی با موضوع روشهای جذب و تبلیغ در یهودیت – پژوهشکده باقرالعلوم – پاییز 1400