login
  • نام کاربری
  • رمز عبور

X

Image
Image

معرفی کارگروه احکام اصناف و ارگان ها

ايجاد امکان اقدام‌پژوهي توسعه احکام در بستر صنوف و ارگان‌ها و اتصال بين صحنه نيازهاي خرد اجتماعي و جريان افتا براي بسط احکام در جامعه متدينان وظيفه‌اي است که کارگروه پيشين «احکام اصناف و ابواب فقهي» در دوران جديد دنبال مي‌کند. عقبه اين کارگروه به واسطه گردآوری مسائل ميداني اصناف و ارگان‌ها در قالب استفتا و پاسخ گويي به آنها بر اساس مباني رهبر انقلاب و سپس ارائه به دفتر ايشان و نشر پس از تأييد نهايي، توان مناسبي براي ارتقا فعاليت‌هاي آن فراهم آورده است و در رویکرد جدید چهار طرح احکام شرعی جوانان مومن در کنشگری انقلابی در حوزه رسانه، در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، در حوزه حراست و امنیت و در حوزه انتخابات نیز در حال تهییه است.

اقدامات‌صورت گرفته

  • آماده‌سازی نهایی و ارسال برای چاپ 12 جلد از آداب و احکام اصناف.
  • آماده‌سازی نهایی و ارسال برای چاپ 12 جلد از آیات‌الاحکام.

اقدامات در دست انجام:

  • آماده‌سازی 10 پوشه احکام اصناف برای چاپ؛
  • آماده‌سازی 20 پوشه از ابواب فقهی برای چاپ؛
  • انجام طرح کنش‌گری احکام (6 طرح).

 

ردیف

موضوع

مجری

 

امر به معروف

عزتی

 

انتخابات

جوادی

 

نمایندگان

غزتی

 

دانشجویان

فرهنگی

 

احزاب

سید محمد

 

حراست

بخشایش

 

اخبار پژوهشکده

Powered by TayaCMS