محمدحسین کیانی نویسنده این اثر در گفتگو ... گفتند: این اثر شامل مجموعه گفت‌وگوهایی با 30 استاد حوزه و دانشگاه پیرامون مسائل و زوایای امروزی عرفان و معنویت است. یافته این پژوهش حکایت از این دارد که بحث از عرفان‌ در زمان کنونی، تنها به‌عنوان یک شاخه‌ی علمی مطرح نیست تا همانند برخی دیگر از دانش‌های انسانی، محدود به مراکز علمی و پژوهشی باشد. دلیل این ادعا نهفته در شرایط جدیدِ اجتماعی ایران و همچنین اوضاع پیش‌آمده در سطح بین‌الملل است. در واقع، مجموع پرسش‌های این تحقیق برای شناخت بهتر عرفان نظری، عرفان عملی و معنویت در چارچوب شرایط فعلی، لازم و ضروری است. هرچند که برخی از پرسش‌ها نمونه‌های جدیدی به‌حساب نمی‌آیند، اما با توجه به شرایط پیش‌آمده و با فهم اوضاع کنونی، بازپرسی آن‌ها سودمند بوده و پاسخ آن‌ها نیز در برخی موارد، متفاوت و جدید به نظر می‌آید. بر همین اساس، این اثر در شش بخش مجزا به این مسئله مهم می‌پردازد:

  • فصل نخست: مبانی و مسائل
  • فصل دوم: عرفان و عترت
  • فصل سوم: عرفان و جامعه
  • فصل چهارم: بایسته‌های تربیتی_ تبلیغی
  • فصل پنجم: دیدگاه‌های نقادانه
  • فصل ششم: معنویت‌گرایی جدید

جهت تهیه کتاب به آدرس قم بلوار نیایش جنب مصلی قدس – فروشگاه انتشارات باقرالعلوم(ع) مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 37835554 – 025 تماس بگیرید.