برخی موضوعات پیشنهادی که می‌تواند مسئلۀ یک مقاله برای دوفصلنامۀ‌ مطالعات معنوی قلمداد شود، به شرح زیر است. روش تألیف مقالات در اکثر موارد به‌گونۀ قوم‌نگارانه (مردم‌نگاری بر پایۀ مشاهده و مصاحبه برای شناخت الگوی فعالیت‌های معنوی‌ ـ عرفانی یک نحله) و تجربه‌نگارانه (در اینجا به‌معنای ثبت و تحلیل یک تجربۀ اجتماعی در حوزۀ عرفان و معنویت) است:

 1. قوم‌نگاری و تجربه‌نگاری از شخصیت‌های مکتب عرفانی نجف، قم و تهران
 • تحلیل قوم‌نگارانه یا تجربه‌نگارانه از شخصیت‌های عرفانی نجف نظیر آقامحمد بیدآبادی، سید علی شوشتری، ملاحسینقلی همدانی، سید احمد کربلایی، سید علی قاضی و...؛
 • تحلیل قوم‌نگارانه یا تجربه‌نگارانه از شخصیت‌های عرفانی تهران نظیر آقا سید رضی مازندرانی، آقا محمدرضا قمشه‌ای، میرزا محمد تنکابنی، آقا محمدرضا قمشه‌ای، میرزا ابوالحسن شعرانی و...؛
 • تحلیل قوم‌نگارانه یا تجربه‌نگارانه از شخصیت‌های عرفانی قم نظیر علامه طباطبایی، امام‌خمینی و... .
 1. مطالعۀ تجربه‌نگارانۀ نحله‌های معنوی ـ عرفانی در ایران و جهان اسلام
 • تجربه‌نگاری ترویج معنویت و عرفان در جامعۀ ایران یا سایر کشورهای اسلامی (به‌ویژه با توجه به گستردگی جریان تصوف در اهل‌سنت)؛
 • تجربه‌نگاری مقابله با یک نوع عرفان در جامعه از سوی نهادها؛
 • تجربه‌نگاری جذب افراد به یک فرقۀ عرفانی (تحلیل عوامل فردی و اجتماعی)؛
 • تجربه‌نگاری جداشدن افراد از یک فرقۀ عرفانی؛
 • تجربه‌نگاری افراد / گروه‌هایی که بدون استاد به عرفان عملی پرداخته‌اند (و انحرافات آن‌ها)؛
 • شناخت زمینه‌های شبه‌عرفانی موجود در گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق و داعش که زمینه‌ساز گسترش آن‌ها شد (تجربه‌نگاری عرفانی ـ سیاسی).
 1. موردپژوهی تحول معنوی در انقلاب اسلامی
 • بررسی تحول معنوی شهدا و رزمندگان دفاع مقدس؛
 • تحلیل معنوی ـ عرفانی وصیت‌نامۀ شهدا، رزمندگان و علمای انقلابی؛
 • مورد‌پژوهی تحول معنوی افراد به‌واسطۀ امام‌خمینی; و پیامدهای انقلاب اسلامی؛
 • آسیب‌شناسی برخی عقاید معنوی باطل در جامعه.
 1. تحلیل‌های کلان دربارۀ معنویت و عرفان
 • انواع مدل‌های ارائه و شیوه‌های تبلیغ معنویت اسلامی (مبتنی بر مطالعۀ میدانی)؛
 • مدل‌های توسعۀ معنویت اسلامی مبتنی بر تجارب عینی (چگونه یک قرائت معنوی می‌تواند در مواجهه با مخاطبین خود عمل کند و به ارتقای معنوی آن‌ها بینجامد)؛
 • ملاک و معیار مدل‌های متنوع از «توسعۀ معنویت» مبتنی بر تجارب عینی؛
 • تحلیل مدل‌های توسعۀ معنویت متأثر از اندیشۀ فیلسوفان و عرفای اسلامی مبتنی بر تجارب عینی؛
 • افراد موفق در اجتماعی‌کردن عرفان، و چرایی و چگونگی آن؛
 • تحلیل فاکتورهای سازندۀ جریان یا شبه‌جریان معنوی در اجتماع؛
 • تحلیل فاکتورهای تحقق زیست معنوی.