دكتر محمدحسين بيات

دكتر محمدحسين بيات

باسمه تعالي

 دكتر محمدحسين بيات عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائي با درجۀ دانشياري با تحصيلات دانشگاهي داراي درجه دكترا در ادبيات عرفاني


ایشان تاکنون حدود 40 مقاله در اين زمينه منتشر كرده است که به برخی از آنها اشاره می نماییم:


1- بررسي تأثيرات قرآن و احاديث در ادبيات عرفاني.
2- بررسي تأثيرات قرآن و احاديث قرآن و احاديث در ادبيات كلامي.
3- انسان و جامعۀ آرماني در قرآن مجيد.
4- لقاء الله در قرآن مجيد و تجلي آن در احاديث و ادب عرفاني.
5- نگرشي خردورزانه به افكار خيام نيشابوري.
6- تأثيرات متقابل فرهنگ ايراني و اسلامي.
7- دورالايرانيين في نشر الاسلام واللغة العربيه (به زبان عربی در اردن بچاپ رسيد).
8- چهرۀ زن در آينه صافي صوفي.
9- وحدت وجود از ديدگاه ابن عربي و فخرالدين عراقي.
10- علم غيب حضرت ختمي مرتبي (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) از ديدگاه قرآن مجيد و احاديث و ادب عرفاني.
11- کتاب مباني عرفاني.
12- ترجمه كتب تحرير العقلاء.
13- مروری جامع بر عربي ادبيات، كتاب ارتباط افكار مولوي و عطارنیشابوری.
14- بررسي آراء حضرت آية الله العظمي نائيني و ميرزا حسن بجنوردي در مسائل برجسته اصولي و قواعد فقهي.
15- تحصيلات حوزوي دو دوره خارج اصول فقه و یک دوره خارج فقه شامل اجتهاد و تقليد، معاملات (مكاسب)، طهارت و اکثر بخش  كتاب الصلاه.
ایشان در حال حاضر مشغول تدريس دورۀ دكترا در ادبیات عرفانی و ادبيات عربي در دانشگاه علامه طباطبائی و مشغول تدريس كفاية الاصول و جلد اول اسفارصدرالمتألهین می باشند.
استاد دروس خارج ايشان حضرت آية‌ا... سيد مهدي بجنوردي فرزند ارشد حضرت آية‌ا... العظمي ميرزا حسن بجنوردي می باشند.

Powered by TayaCMS