واحد رسانه

Image
Image

ارتباطات و خبر مجموعه‌ای از اقداماتی است که در جهت برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌های مخاطب پژوهشکده اعم از داخلی و خارجی و انعکاس صحیح اخبار و رخدادهای سازمان انجام می‌گیرد. واحد ارتباطات و خبر یکی از اجزاء واحدهای تابعه اداره ارتباطات و رسانه ریاست بوده و زیر نظر مستقیم اداره انجام وظیفه می نماید.

فعالیت واحد براساس شرح وظایف محوله در 4 بخش اصلی، تبلیغات، ارتباطات، رسانه و توسعه کسب و کار تقسیم بندی می‌گردد.

یکی از مهمترین وظایف واحد واحد ارتباطات و خبر اطلاع رسانی اخبار و رخدادهای پژوهشکده به مخاطبان خود می باشد در این راستا با بهره مندی از گروه متخصصان حوزه طراحی گرافیکی و همچنین کارشناس فناوری اطلاعات و رسانه پس از استقرار استانداردهای بصری و قالب یکسان در تمامی پلتفرمهای ارتباطی شرایط اطلاع رسانی از طریق درگاه‌های اطلاعاتی در اختیار مجموعه را به روزرسانی نموده و این مجاری را دریچه باز و روشنی بسوی رخدادهای داخلی موسسه تبدیل نموده است.

کلیه اقدامات از مرحله ایده تا اجرا در تمامی قالب های اطلاع‌رسانی توسط کادر این واحد انجام می‌گردد.