login
  • نام کاربری
  • رمز عبور

X

Image
Image

نشست‌ها

وبینار نقد کتاب احکام بانوان
وبینار نقد کتاب احکام بانوان

وبینار نقد کتاب احکام بانوان

نقش حلقه‌های میانی در مردمی‌سازی حکمرانی از تبیین تا تحقق
نقش حلقه‌های میانی در مردمی‌سازی حکمرانی از تبیین تا تحقق

نقش حلقه‌های میانی در مردمی‌سازی حکمرانی از تبیین تا تحقق

نشست نقد کتاب " تقریر تفصیلی از پنج رویکرد مادر در مکتب امام"
نشست نقد کتاب " تقریر تفصیلی از پنج رویکرد مادر در مکتب امام"

نشست نقد کتاب " تقریر تفصیلی از پنج رویکرد مادر در مکتب امام"

مصاحبه با نویسنده کتاب " احکام باروری و فرزند آوری "
مصاحبه با نویسنده کتاب " احکام باروری و فرزند آوری "

مصاحبه با نویسنده کتاب " احکام باروری و فرزند آوری "

مجموعه دو جلدی حکمرانی نوین در قم رونمایی ‌شد
مجموعه دو جلدی حکمرانی نوین در قم رونمایی ‌شد

مجموعه دو جلدی حکمرانی نوین در قم رونمایی ‌شد

گزارش نشست
گزارش نشست

گزارش نشست

گزارش نشست
گزارش نشست

گزارش نشست

گزارش تصویری
گزارش تصویری

گزارش تصویری

گزارش | نشست جامعه‌سازی و اقامه توحید در سیره نبوی
گزارش | نشست جامعه‌سازی و اقامه توحید در سیره نبوی

گزارش | نشست جامعه‌سازی و اقامه توحید در سیره نبوی

سلسله نشست های مجازی تحول توحیدی
سلسله نشست های مجازی تحول توحیدی

سلسله نشست های مجازی تحول توحیدی

سلسله گفتگوهای گروهی تحول توحیدی و ایران قوی
سلسله گفتگوهای گروهی تحول توحیدی و ایران قوی

سلسله گفتگوهای گروهی تحول توحیدی و ایران قوی

سلسله گفتگوهای گروهی
سلسله گفتگوهای گروهی

سلسله گفتگوهای گروهی

دوره آموزش مجازی "تواصی_توحیدی" (گفتمان انتخابات 1400)
دوره آموزش مجازی "تواصی_توحیدی" (گفتمان انتخابات 1400)

دوره آموزش مجازی "تواصی_توحیدی" (گفتمان انتخابات 1400)

جلسه نقد کتاب احکام تقلید
جلسه نقد کتاب احکام تقلید

جلسه نقد کتاب احکام تقلید

جلسه شورای سیاست گذاری مرکز گفتمان توحید برگزار شد
جلسه شورای سیاست گذاری مرکز گفتمان توحید برگزار شد

جلسه شورای سیاست گذاری مرکز گفتمان توحید برگزار شد

#نشست_تخصصی
#نشست_تخصصی

#نشست_تخصصی

#دوره_های_آموزشی_کتاب_روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا
#دوره_های_آموزشی_کتاب_روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا

#دوره_های_آموزشی_کتاب_روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا

اخبار پژوهشکده

Powered by TayaCMS