login
  • نام کاربری
  • رمز عبور

X

No image

 

یکی از برنامه های کارگروه تجربه‌نگاری فرهنگی، جذب، آموزش و ارتقای دانش و مهارت پژوهشگران است. به همین دلیل، طی فراخوان‌های متعدد جمعی از دانش آموختگان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم اجتماعی به عنوان پژوهشگر غیرمستقر همکاری خود را با کارگروه تجربه‌نگاری آغاز کرده‌اند و در این مسیر از دوره‌های آموزشی و مهارت‌افزایی در عرصه تجربه‌نگاری فرهنگی بهره‌مند می‌شوند و در این عرصه زمینه تعامل و هم‌فکری با یکدیگر نیز برای این تجربه‌نگاران فراهم شده است.

باشگاه تجربه‌نگاران

اخبار پژوهشکده

Powered by TayaCMS