login
  • نام کاربری
  • رمز عبور

X

No image

فعالیت‌ها

هم اکنون بانک سوژه‌ها با بیش از 80 سوژه شکل گرفته، خط آموزش و نیز وزن‌دهی و راستی‌آزمایی سوژه‌ها راه‌اندازی شده، 6 خروجی چاپ شده است، 14 مورد به واحد نشر ارسال شده، 8 خروجی در دست محقق برای اصلاح نهایی است، 14 پروژه در دست اجرا و 4 پروژه هم در مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد(تکمیل طرح‌نامه) است. و شبکه‌ای از محققان مرتبط به تعداد بیش از 30 نفر که حاصل هفت دوره آموزشی است شکل گرفته است. علاوه بر این‌ها گزارشی راهبردی از صحنه تجربه‌نگاری کشور، و نیز متونی درباره روش‌شناسی تجربه‌نگاری شکل گرفته است.

اخبار پژوهشکده

Powered by TayaCMS