login
  • نام کاربری
  • رمز عبور

X

No image

اخبار کارگروه

نویسنده‌ها جهان خود را دارند!
نویسنده‌ها جهان خود را دارند!

نویسنده‌ها جهان خود را دارند!

معرفی کتاب | سیاحت سیل روایتی متفاوت از حضور جهادی طلاب
معرفی کتاب | سیاحت سیل روایتی متفاوت از حضور جهادی طلاب

معرفی کتاب | سیاحت سیل روایتی متفاوت از حضور جهادی طلاب

معرفی کتاب | «پلمب» پیش از آن که خواندنی باشد، دیدنی است!
معرفی کتاب | «پلمب» پیش از آن که خواندنی باشد، دیدنی است!

معرفی کتاب | «پلمب» پیش از آن که خواندنی باشد، دیدنی است!

گزارش یک عزاداری تعاملی
گزارش یک عزاداری تعاملی

گزارش یک عزاداری تعاملی

گزارش نشست گفت‌وگو پیرامون روحانیت، زندگی و مردم
گزارش نشست گفت‌وگو پیرامون روحانیت، زندگی و مردم

گزارش نشست گفت‌وگو پیرامون روحانیت، زندگی و مردم

سیاحت سیل؛ یک روایت جذاب از شخصیت پرچالش روحانیت
سیاحت سیل؛ یک روایت جذاب از شخصیت پرچالش روحانیت

سیاحت سیل؛ یک روایت جذاب از شخصیت پرچالش روحانیت

سیاحت سیل روایتی متفاوت از حضور جهادی طلاب در حادثه سیل 1398
سیاحت سیل روایتی متفاوت از حضور جهادی طلاب در حادثه سیل 1398

سیاحت سیل روایتی متفاوت از حضور جهادی طلاب در حادثه سیل 1398

سخت شیرین روایت زندگی‌های پویای مادرانه
سخت شیرین روایت زندگی‌های پویای مادرانه

سخت شیرین روایت زندگی‌های پویای مادرانه

سختِ شیرین در بوته نقد و نظر
سختِ شیرین در بوته نقد و نظر

سختِ شیرین در بوته نقد و نظر

رودخانه ماهی و نهنگ یک رمانْ مانند حرفه‌ای
رودخانه ماهی و نهنگ یک رمانْ مانند حرفه‌ای

رودخانه ماهی و نهنگ یک رمانْ مانند حرفه‌ای

رودخانه ماهی و نهنگ روایتی دراماتیک از حضور جهادی طلاب
رودخانه ماهی و نهنگ روایتی دراماتیک از حضور جهادی طلاب

رودخانه ماهی و نهنگ روایتی دراماتیک از حضور جهادی طلاب

رودخانه ماهی و نهنگ روایتی از دل فاجعه!
رودخانه ماهی و نهنگ روایتی از دل فاجعه!

رودخانه ماهی و نهنگ روایتی از دل فاجعه!

رمان پلمب در جشنواره هنر آسمانی، تقدیر شد
رمان پلمب در جشنواره هنر آسمانی، تقدیر شد

رمان پلمب در جشنواره هنر آسمانی، تقدیر شد

خلق نسخه هنری از آثار پژوهش‌محور در کارگروه بازآفرینی هنری
خلق نسخه هنری از آثار پژوهش‌محور در کارگروه بازآفرینی هنری

خلق نسخه هنری از آثار پژوهش‌محور در کارگروه بازآفرینی هنری

پلمب روایتی داستانی از تجربیات یک مؤسسه تبلیغی
پلمب روایتی داستانی از تجربیات یک مؤسسه تبلیغی

پلمب روایتی داستانی از تجربیات یک مؤسسه تبلیغی

اخبار پژوهشکده

Powered by TayaCMS