login
  • نام کاربری
  • رمز عبور

X

Image
Image

مدیریت پژوهش

 

 

مدیریت امور پژوهشی با هدف تحقق راهبردهای پژوهشی، متولی ساماندهی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی و بررسی و حمایت از طرح‌های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی، تشویق محققان و پژوهشگران به فعالیت بیشتر، حمایت از نویسندگان، فراهم کردن امکانات پژوهشی در قالب کارگاه‌ها و ...، تجهیز امکانات دسترسی محققان به اطلاعات روز دنیا به‌صورت شبکه‌های اطلاعاتی و اینترنت نیز بخشی از فعالیت‌های این واحد است.

 اهم وظایف امور پژوهشی

1.  ارزشیابی و ارزیابی فعالیت‌ها و عملکرد فعالیت‌های پژوهشی گروه‌های علمی؛

2.  اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و موردنیاز؛

3.  برقراری ارتباط مؤثر و فعال با نهادهای حمایت‌کننده (داخل کشور و سازمان‌های غیردولتی)؛

4.  برنامه‌ریزی و هدایت طرح‌ها؛

5.  پیگیری ارزیابی و امکان‌سنجی طرح‌های رسیده؛

6.  تهیه گزارش‌های لازم از اقدامات و مراحل پیشرفت فعالیت‌های پژوهشی واحد؛

7.  حفاظت معنوی از دارایی‌های فکری و طرح‌های اجراشده در پژوهشکده؛

8.   کنترل و پیگیری برنامه‌ها و طرح‌ها و نظارت بر آنها.

تلفن: 025-37835370

 

اخبار پژوهشکده

Powered by TayaCMS