login
  • نام کاربری
  • رمز عبور

X

Image
Image

حسابداری

 

معاونت اداری و مالی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام وظیفه تأمین، حفظ و صیانت نیروی انسانی را بر عهده دارد. این حوزه مأموریت دارد، همواره با هدف ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تلاش کرده، و بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و از طریق کسب، تأمین و تخصیص منابع مالی و خدمات دهی، تسهیلات و امکانات اداری، مالی، رفاهی و خدماتی دیگراز بخش‌های مختلف در برابر انجام مأموریت‌های خود پشتیبانی کند. این حوزه با توانمندسازی سرمایه‌های سازمانی، افزایش انگیزه در کارکنان، استفاده بهینه از منابع و تجهیزات و تحول در برنامه‌ها سعی در فراهم کردن شرایط مطلوب یاددهی و یادگیری، تحول و نوآفرینی سرمایه‌های سازمانی است.

واحدهای حوزه معاونت اداری و مالی عبارت‌اند از: مدیریت امور مالی شامل ادارات اموال –حسابداری–،دریافت و پرداخت ،تعهدات و اعتبارات و رسیدگی به اسناد و مدیریت امور اداری شامل ادارات کارگزینی، رفاه کارکنان، دبیرخانه، تدارکات و انبار، تأسیسات و نگهداری، خدمات، نقلیه و دفتر نظارت بر امور قراردادها.

 

اخبار پژوهشکده

Powered by TayaCMS