به همت انتشارات باقرالعلوم علیه السلام: کتاب " اندیشه پشتیبان انقلاب اسلامی" منتشر شد.

به همت انتشارات باقرالعلوم علیه السلام: کتاب " اندیشه پشتیبان انقلاب اسلامی" منتشر شد.

در این کتاب قدرت نظام سلطه و دشواری مقابله با آن تحلیل می‌شود و ابتکار حضرت امام برای مقابله با آن مورد بررسی قرار می گیرد.

امام تحولی فراتر از نفی نظام سلطه پدید آورد. این تحول نیازمند یک اندیشه پشتیان است؛ بنابراین پشتیبانی دانشی برای این تحول، امری ضروری است.

انقلاب شکوهمند اسلامی تنها با پشتیبانی یک اندیشه و فکر نیرومند میسر شد. هر چند توقع می رفت دانش های اسلامی از این انقلاب پشتیبانی کرده باشند ولی واقع این است که همان طور که هم اکنون با خط تئوریک مواجه هستیم، دانش های ارزشمند اسلامی خود را به آستانه ی نیازهای سر صحنه ی این انقلاب طوفنده نرسانده است. این درحالی است که انقلاب اسلامی واقعا با انضباط و تسلط بالا مدیریت شد و به پیروزی رسید؛ واضح و مبرهن است که این خلأ، توسط یک کانون فکری پر شده است. حضرت امام

برای شکل گیری این خیزش عظیم، عقلانیت و اندیشه ای نیرومند و متکی به دانش های حوزوی به میدان آورد. این اندیشه، به نیاز های نوبه نوی نهضت پاسخ می داد و مرتیبا بسط های متناسب با اقتضائات زمان می یافت.

برشی از کتاب:

این انقلاب، نیز به یک پایگه معرفتی و کانون فکری نیازمند است. این پایگاه، اسلام به قرائت اهل بیت علیه السلام است ولی با توجه به تنوع برداشت های شیعی، از میان مکاتب و مشارب فکری مختلف شیعی، قرائت امام(ره)، گزینه مناسبی برای این منظور بهنظر می رسد.

در نسبت انقلاب و اندیشه امام، چند دیدگاه وجود دارد: برخی آن را برای اصل انقلاب و خیزش مردمی مناسب می بینند ولی برای تمدن سازی نارسا می دانند، برخی آن را در زمان حیات امام مناسب می بینند ولی قائل به زمان مند و نارسا بودن آن برای پس از ایشان هستند، برخی آن را دیدگاه پایه ی انقلاب اسلامی می بینند ولی اکنون ما را محتاج تفاصیلی می بینند که بیشتر باید از نخبگان انقلابی توقع آن را داشت و برخی آن را منبع و پارادایم دائمی انقلاب می بینند و در زمان حال نیز رجوع به آن اندیشه را الهام بخش و راه گشا می دانند و این رویکرد را مخالف تشویق به آزاد اندیشی و فکر فعال می بینند.

این نوشتار به قلم حجت الاسلام محمدرضا فلاح شیروانی در 55 صفحه در پی تقریری فاخر از این اندیشه و جریان شناسی مواجهه با این اندیشه ی حیات بخش و پاسخگو، می‌باشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

به همت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام: کتاب " احکام امر به معروف و نهی از منکر" بر روی پیشخوان

به همت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام: کتاب " احکام امر به معروف و نهی از منکر" بر روی پیشخوان

این کتاب ارزشمند در 121 صفحه با شمارگان 1000 عدد توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام به زیور طبع آراسته شده است.
به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی برگزار می‌شود: وبینار نقد کتاب «حاج آقا روح الله»

به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی برگزار می‌شود: وبینار نقد کتاب «حاج آقا روح الله»

ویسنده: حجت الاسلام حمیدرضا باقری | ناقد: دکتر یعقوب توکلی (عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی)

پر بازدیدترین ها

در راستای ترویج فرهنگ مواسات، کتاب "برای هم بودن" منتشر شد.

در راستای ترویج فرهنگ مواسات، کتاب "برای هم بودن" منتشر شد.

نویسنده این مجلد حجت الاسلام محمد رضا فلاح شیروانی است که این کتاب را در 57 صفحه و به صورت چهارده نکته گردوآوری نموده است.
به همت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام: کتاب " احکام امر به معروف و نهی از منکر" بر روی پیشخوان

به همت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام: کتاب " احکام امر به معروف و نهی از منکر" بر روی پیشخوان

این کتاب ارزشمند در 121 صفحه با شمارگان 1000 عدد توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام به زیور طبع آراسته شده است.
به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی برگزار می‌شود: وبینار نقد کتاب «حاج آقا روح الله»

به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی برگزار می‌شود: وبینار نقد کتاب «حاج آقا روح الله»

ویسنده: حجت الاسلام حمیدرضا باقری | ناقد: دکتر یعقوب توکلی (عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی)
Powered by TayaCMS