انتشاره شماره 23 دو فصلنامه علمی – تخصصی «مطالعات معنوی»

انتشاره شماره 23 دو فصلنامه علمی – تخصصی «مطالعات معنوی»
شماره 23 دو فصلنامه علمی – تخصصی «مطالعات معنوی» وابسته به پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شد. این شماره که مربوط به بهار و تابستان 1396 است، همانند شمارگان پیشین به بررسی مسائل عرفانی و تحلیل نقادانه فرقه‌ها و معنویت‌گرایی جدید می‌پردازد. در این شماره هفت مقاله تحت عناوین زیر ارائه شده است: 
1.  ریاضت و حدود مشروع آن از منظر معصومين :(در مواجهه با رویکرد صوفیانه): سید ابوالفضل موسوی / محمد فنایی اشکوری
2.  بررسی ماهیت و سرچشمه عرفان صوفیانه: حسین روحانی‌نژاد
3.  زمینه‌های فرهنگی -  اجتماعی گرایش به جنبش‌های نوپدید دینی در ایران: مصطفی مشایخی / بهزاد حمیدیه
4.  آسيب‌شناسي فرقه‌گرايي جديد در ايران (فرقه‌هاي عرفاني يا عرفان‌هاي فرقه‌اي؛ كداميك؟): احسان احمدی / اسماعیل منصوری لاریجانی 
5.  آسیب‌شناسی رابطه‌ی زنان و جنبش‌های نوپدید دینی: آزاده مدنی / زینب ابراهیمی
6.  بررسي مكانيسم‌هاي نفوذ و تغيير شيوه‌ي زندگي افراد توسط فرقه‌گرايي جديد: سميه شاه‌حسيني / ابوالفضل تاجیک 
7.  ملاحظاتی انتقادی درباره دیدگاه‌های دالایی‌لاما: پریسا گودرزی

دو فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات معنوی به بررسی معنویت در دوران معاصر می‌پردازد و در این فضا به بررسی و نقد علمي آرا تأثيرگذار معاصر در حوزه معنويت توجه ویژه دارد و از مقالات حاوي نقد و ارزيابي درباره مباحث ياد شده يا پاسخ نقدهاي مندرج با کيفيت قابل قبول از لحاظ علمي، استقبال می‌کند.
نشانی:قم، بلوار نیایش،جنب مصلی قدس، پژوهشکده باقرالعلوم7
تلفن: 37831667-025 ؛ فاکس:37742284-025 ؛ صندوق پستی:37185-135
E-Mail: maanavi2009@yahoo.com
Powered by TayaCMS