این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

نشست شریان های بصیرت -حضرت آیت الله حائری شیرازی

کرسی علوم انسانی تنگه احد نظام اسلامی است که هنوز محافظان کمی دارد. عدم فرق بین علوم انسانی و علوم تجربی است؛ علم، علم است، اسلام گفته است: «اطلبوا العلم ولو بالسّین» اولین حرف من با شما این است که نه خیر، امام راحل در شب بازگشایی دانشگاهها، به دانشجویان گفت: به اساتید خودتان سخت نگیرید، از علمشان استفاده کنید و بعد اشاره کرد، الا در علوم انسانی، که اگر استاد در آن، باتقوا نباشد جز فساد نتیجه‌ای ندارد،
No image

نشست شریان های بصیرت - دکتر وحید جلیلی

ما چقدر توانستیم که دین را از دریچه چشم اهل بیت به مردم نشان بدهیم؟ مثلا در خطبه منا حضرت سید الشهدا علیه السلام از امر به معروف و نهی از منکر شروع می‌کنند و می‌گویند اگر این فریضه اقامه شود بقیه فرائض ذیل او اقامه خواهد شد و اهمیت را بیان می‌کند. آیات اولش هم اینگونه است که از آسیب شناسی جوامع دینی از آیات« لولا ینهاهم الاحبار و...» می‌خوانند و می‌گویند: آسیب شناسی می کند و می گوید: جوامع دینی قبل از ما وجود داشته مسیحیت ، یهودیت و.... و خود خدا هم که جوامع دینی را آسیب شناسی می کند می‌گوید: علمای ایشان اهل امر به معروف و نهی از منکر نبودند و اینها را از گناه و اثم نهی نکردند

پر بازدیدترین ها

No image

نشست شریان های بصیرت -حضرت آیت الله حائری شیرازی

کرسی علوم انسانی تنگه احد نظام اسلامی است که هنوز محافظان کمی دارد. عدم فرق بین علوم انسانی و علوم تجربی است؛ علم، علم است، اسلام گفته است: «اطلبوا العلم ولو بالسّین» اولین حرف من با شما این است که نه خیر، امام راحل در شب بازگشایی دانشگاهها، به دانشجویان گفت: به اساتید خودتان سخت نگیرید، از علمشان استفاده کنید و بعد اشاره کرد، الا در علوم انسانی، که اگر استاد در آن، باتقوا نباشد جز فساد نتیجه‌ای ندارد،
No image

نشست شریان های بصیرت - دکتر وحید جلیلی

ما چقدر توانستیم که دین را از دریچه چشم اهل بیت به مردم نشان بدهیم؟ مثلا در خطبه منا حضرت سید الشهدا علیه السلام از امر به معروف و نهی از منکر شروع می‌کنند و می‌گویند اگر این فریضه اقامه شود بقیه فرائض ذیل او اقامه خواهد شد و اهمیت را بیان می‌کند. آیات اولش هم اینگونه است که از آسیب شناسی جوامع دینی از آیات« لولا ینهاهم الاحبار و...» می‌خوانند و می‌گویند: آسیب شناسی می کند و می گوید: جوامع دینی قبل از ما وجود داشته مسیحیت ، یهودیت و.... و خود خدا هم که جوامع دینی را آسیب شناسی می کند می‌گوید: علمای ایشان اهل امر به معروف و نهی از منکر نبودند و اینها را از گناه و اثم نهی نکردند
Powered by TayaCMS