مناسبت ها

جدیدترین ها در این موضوع

اربعین حسینی

اربعین حسینی

عرفه

عرفه

۹ ذی‌الحجه، یک روز پیش از عید قربان. بنابر فقه شیعه، حج‌گزاران باید از ظهر تا غروب شرعی این روز را در عرفات وقوف کنند.
Powered by TayaCMS