کتاب «مجموعه مقالات فیلم‌نوشت» به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شد.

کتاب «مجموعه مقالات فیلم‌نوشت» به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) منتشر شد.

کتاب «مجموعه مقالات فیلم‌نوشت» گزیده ای از مقالات سایت تحلیلی سینمایی «فیلمنوشت» است که از نیمه سال ۱۳۹۵ تا نیمه سال ۱۳۹۶ به طبع رسیده اند. اگرچه بازه زمانی نگارش مقالات این کتاب به دو سال اخیر محدود است، اما معرف و در بردارنده دغدغه های فرهنگی و سینمایی چندین ساله تیم پژوهشی سایت فیلمنوشت می باشد. در نظر متصدیان سایت فیلمنوشت، سینما ارتباطی ذاتی و تنگاتنگ با فرهنگ دارد و بستر مناسبی است برای بازخوانی و بازشناسی فرهنگ. از این رو سایت فیلمنوشت شعار خود را «نقد گفتمان فرهنگی سینما» قرار داده و فعالیتش را صرفا به سینمای ایران معطوف داشته تا بواسطه بررسی آثار و موضوعات مطرح در عرصه سینمای ایران، زمینه ساز شناختی دقیق از فرهنگ امروزین ایران باشد.

اگرچه نشریات و سایت های فراوانی در زمینه نقد سینما در ایران مشغول به کار هستند و حجم بالایی از مطالب در این زمینه تولید میشود، اما جای خالی سایتی گفتمان محور که به دور از هیجانات و حواشی خاص سینمایی و با پرسش های جدی، سینمای ایران را مورد بررسی و مداقه قرار دهد، در نظر اهل فن و متصدیان فرهنگ به شدت احساس میشد. امید سایت فیلمنوشت، جبران این کمبود است و تلاش دارد نگاهی جدی و دانش محور به نقد فیلم، آنهم صرفا تولیدات سینمای ایران داشته باشد. آنچه در کتاب حاضر تقدیم میشود، بخشی کوچکی از تحقق این هدف با ارزش بوده و امید است این نهال نوپای در فضای سینمایی ایران، روزی درختی تنومند شود و حاصلش مورد استفاده اهالی سینما و دغدغه مندان عرصه فرهنگ قرار گیرد.

سینمای ایران با تمام فراز و فرودهایش، بواسطه پیوند عمیقی که با فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی دارد، سینمایی اخلاق مدار، عمیق و دارای ظرفیت های فرمی و محتوایی بسیاری می باشد. گذشته از این سینمای ایران میراث فرهنگی ماست. چنین سینمایی  سزاوار نقدی جدی و عمیق است تا بتواند ظرفیت های پنهان خود را آشکار کند. وسعت و عظمت هویت ایرانی و هم نشینی اش  با مفاهیم والای اسلامی، فرهنگی را بوجود آورده است که به راحتی میتواند زمینه ساز تحقق سینمایی بی نظیر باشد. سینمایی که نه تنها در عرصه ملی، بلکه در سطح جهانی نیز مورد توجه فراوان قرار گیرد. اما انچه این مهم را متحقق میکند، حلقه واسطی میان سینما و فرهنگ است. نیاز است تا پژوهشگران عرصه فرهنگ و سینما در نقطه ای مشترک گرد هم آیند و زمینه ساز بهره گیری هرچه بیشتر سینما از ظرفیت های آشکار و پنهان فرهنگ شوند. امید آن است کتاب «مجموعه مقالات فیلم‌نوشت» و دیگر دستاورد های سایت تحلیلی سینمایی فیلمنوشت، مسیر پر افت و خیز همگرایی سینما و فرهنگ را هموار سازد.

Powered by TayaCMS