شماره جدید فصلنامه‌ علمی تخصصی تربیت تبلیغی با موضوع کودک و نوجوان منتشر شد.
این شماره از فصلنامه تربیت تبلیغی که شماره 9 و 10 فصلنامه است، به مسائل تربیتی ویژه کودک و نوجوان اختصاص دارد.
امید نیک داد سردبیر این فصلنامه با بیان اینکه مقاله اول این شماره با عنوان نهادینه‌‌سازی آموزه‌‌های مهدوی در کودکان به قلم ابراهیم عبداللهی، به بررسی تبیین مهدی‌‌باوری و نهادینه‌‌سازی معارف مهدوی با در نظر گرفتن حیطه‌‌های شخصیتی کودک می‌پردازد. به همین منظور، نوشتار پیشرو پس از تبیین «نهادینه‌‌سازی آموزه مهدوی» به بازشناسی ویژگی‌‌های دوره کودکی می‌‌پردازد تا دلیل انتخاب این مرحله سنی جهت ایجاد مهدی‌‌باوری روشن شود.
وی در ادامه افزود مقاله دوم این شماره با عنوان جایگاه و نقش بازی در تربیت دینی کودکان اختصاص به خانم مهدیه کشانی، رضاعلی نوروزی دارد. این مقاله با رجوع به قرآن، روایات و سیره عملی اهل‌بیت(ع)، جایگاه و ضوابط بازی در تربیت دینی کودکان در متون ذکر شده را مورد بررسی قرار می‌‌دهد.
مقاله سوم این شماره با عنوان، راهکارهای مأنوس نمودن کودکان با مسجد بر مبنای اصول بنیادین تربیتی، توسط رحیم دهقان نوشته شده است. مأنوس نمودن کودکان با مساجد در ایام کودکی می‌‌تواند ارتباط آنها با مساجد در ایام نوجوانی و جوانی را به دنبال داشته باشد؛ تحقق این امر نیازمند ساز وکارهای مناسبی، چون ابراز محبت به کودکان، احترام گذاشتن و سلام کردن به آنها، ارائه الگوی تربیتی مناسب به کودک، جذاب نمودن محیط فیزیکی و معنوی مسجد، بازی‌‌های کودکان در مساجد و آشنا نمودن کودکان با احادیثِ ورود آنها به مسجد است که می‌‌توان از آنها تحت عنوان راهکارهای مأنوس نمودن کودکان با مساجد یاد نمود.
مقاله چهارم این شماره با عنوان راهکارهای تربیت عبادی نوجوانان، به قلم آقایان رضا وفایی، فتح‌الله کوشکی است. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهکارهای تربیت عبادی نوجوانان است. یافته‌‌های پژوهش نشان داد که می‌‌توان از راهکارها و روش‌‌هایی، مانند زمینه‌‌سازی مناسب، بصیرت‌‌بخشی، الگودهی مناسب، تشویق و تنبیه، تکریم، آموزش مراقبه و محاسبه، تذکر و یادآوری، تمثیل، تلقین به نفس، موعظه، دعا، ارتباط با اماكن مذهبي در جهت تربیت عبادی نوجوانان استفاده نمود.
مقاله پنجم با عنوان روش‌‌‌‌های تربیت تبلیغی در کودکان و نوجوانان نوشته شده توسط منیره عابدی به بررسی این موضوع می‌پردازد که آشنایی با روش‌‌‌‌های متنوع در تربیت تبلیغی، نقش مؤثری در توفیق آن دارد؛ از این‌‌رو محقق بر آن بود تا با مبنا قرار دادن اصول کلی تبلیغ، روش‌‌‌‌های تربیت تبلیغی را تدوین نماید. نتایج نشان می‌‌دهد که اصول کلی تبلیغ، قابل تبدیل به هفت اصل تربیتی در دو دستة عمومی (شامل قصدمندی، تنوع، رفتار چندمنظوره و هماهنگی) و اختصاصی (شامل ادارک حسی، تقلیل عوامل مخل و اقناع) است.
در پایان نیز مقاله تربیت فکری و عقلانی کودکان در الگوی تربیتی اسلام با نگاهی تطبیقی به طرح «آموزش فلسفه به کودکان» نوشته شده توسط حسین خطیبی، گستردگی توصیف اسلام از تفکر و تعقل، گشودن باب وسیعی از ارزش‌‌های عقلی، آموزش ضمنی و تدریجی ارزش‌‌های عقلی بر اساس اولویت‌‌های یادگیری سنین مختلف و کاربرد طیف وسیعی از روش‌‌های بینشی، علاوه بر روش‌‌های گرایشی و رفتاری برای آموزش تفکر به فرزندان، نشان‌‌دهنده تمایز اساسی الگوی اسلامی تربیت فکری و عقلانی با الگوهای سکولار، به‌‌ویژه طرح آموزش فلسفه به کودکان است. این تحقيق با رویکردی تطبیقی و با بهره‌‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی به تبیین و تحلیل تفاوت‌‌های اساسی این دو الگو می‌‌پردازد.
این نشریه به مدیرمسئولی دکتر حسین قشقایی و سردبیری امید نیک‌ داد، توسط انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شده است.
جهت تهیه و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 37831667 – 025 تماس حاصل فرمایید.