دکترسيد علي‌رضا فروغي

دکترسيد علي‌رضا فروغي

 

باسمه تعالی

سيد علي‌رضا فروغي/ متولّد 1342، قم،

تحصيلات:

·        تحصيلات حوزوي خارج فقه و اصول.

·        دکتري فقه و حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد مطهري.

الف) سوابق پژوهشي ـ مديريتي

1-    مدير گروه مجلات تخصّصي بنياد انديشه‌ي اسلامي 1374-1375.

2-    معاون نظارت و ارزشيابي بنياد انديشه‌ي اسلامي 1375-1377.

3-    مدير برنامه‌ريزي معاونت آموزشي مدرسه‌ي عالي شهيد مطهري 1378-1380.

3-1- اصلاح و تصويب دو برنامه‌ي كارشناسي فقه و حقوق اسلامي و فلسفه و حكمت اسلامي.

3-2- اصلاح و تصويب برنامه‌ي كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت اسلامي.

3-3- تدوين و تصويب دو برنامه‌ي كارشناسي‌ارشد فقه و حقوق خصوصي و فقه و حقوق جزا.

4-    عضو شوراي علمي ارزيابي مجلات پژوهشي اسلامي، چهارمين جشنواره‌ي مطبوعات، 1375.

5-    مدير گروه فقه و حقوق اسلامي اولين جشنواره‌ي كتاب دين، 1383.

6-    مدير گروه فقه و حقوق اسلامي دومین جشنواره‌ي كتاب دين، 1385.

7-    مدير گروه فقه و حقوق اسلامي پنجمین جشنواره‌ي كتاب دين، 1393.

8-    مدير گروه فقه و حقوق اسلامي ششمین جشنواره‌ي كتاب دين، 1395.

9-    رئيس شوراي علمي سومين جشنواره‌ي كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر، 1388.

10-رئيس شوراي علمي چهارمين جشنواره‌ي كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر، 1390.

11-رئيس شوراي علمي پنجمين جشنواره‌ي كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر، 1393.

12-رئيس شوراي علمي ششمين جشنواره‌ي كتاب دين و پژوهش‌هاي برتر، 1395.

13-عضو کارگروه تدوین سند راهبرد ملی پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی، 90-1389.

14-مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی سازمان تبلیغات اسلامی، 82-1381.

15-مدیر دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی، 1382 تاکنون.

16-مدیر مرکز پژوهش‌های اجتماعی دین وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، 1385 تاکنون.

ب) سوابق علمي ـ آموزشي

1-    عضو هيأت علمي دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز (بهمن 1369- تير 1373/ بهمن 1379 - 1391).

2-    تدريس در دانشگاه شهيد مطهري از سال 1379 تا 1391 (به طور متناوب) و بعد از انتقال از دانشگاه شیراز به دانشگاه شهید مطهری به طور تمام وقت.

3-    تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي (سال تحصيلي 1375-1376).

4-    تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب 1368-1370.

5-    تدريس در دانشكده‌ي علوم قضايي و خدمات اداري، سال تحصيلي 1374-1375.

6-    تدريس در دانشگاه امام حسين(ع)، سال تحصيلي 1374-1375.

7-    تدريس در واحد بين‌الملل دانشگاه شيراز، 1384-1385/ 1387-1391.

8-    تدریس در دانشگاه امام صادق، 1390-1391

ج) سوابق علمي ـ پژوهشي

1-    سردبير فصل‌نامه‌ي حكمت (فصل‌نامه‌ي تحقيقات اسلامي)، به زبان انگليسي، 1373-1375.

2-    سردبير فصل‌نامه‌ي پيام ثقلين، به زبان انگليسي، 1376-1386.

3-    سردبير (ويراستار علمي) فصل‌نامه‌ي رهنمون (فصل‌نامه‌ي علوم انساني و اسلامي)، دانشگاه شهيد مطهري، از 1381 تا 1388. به دلیل منع تصدی سردبیری توسط غیر دانشیار عنوان سردبیر نیامده است.

4-    مباني فقهي ماده‌ي 10 قانون مدني، پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد، 1369.

5-    نظريه‌ي حق در فقه و حقوق موضوعه، رساله‌ي دكتري، 1390.

6-    بررسي فقهي و حقوق اشتراط مدت در عقد مضاربه، فصل‌نامه‌ي رهنمون، سال اول، ش اول، زمستان 1381.

7-    نظريه‌هاي حق در فقه اسلامي و حقوق غرب، فصل‌نامه‌ي رهنمون، سال هشتم،زمستان و بهار 1388-1389.

8-    آثار و ویژگی‌های حق در فقه امامیه و قانون مدنی، دوفصلنامه‌ی پژوهشی دانش حقوق مدنی، بهار و تابستان 1391، سال اول، ش. اول.

9-    بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و ملک، آموزه‌های فقه مدنی، فصلنامه‌ی پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، بهار و تابستان 1391، ش. 5.

10-تأليف كتاب منطق استنباط، جلد دوم، اصول عمليه و تعارض ادله.

11-تحقيق بخشي از كتاب المستند في شرح ‌العروه الوثقي (تقريرات بحث اجاره محقق خوئي (ره))، 1385.

12-تبيين و تحليل رساله‌ي حق و حكم محقق اصفهاني (ره)، 1383.

13-بررسي فقهي و حقوقي اشتراط ضمان در عقد اجاره، 1384.

14-ترجمه‌ي بخش اول كتاب نظريه‌العقد، دكتر عاطف النقيب، 1383.

15-ترجمه‌ي فصل سوم كتاب المسئوليه الجنائيه في المؤسسه الاقتصاديه، با عنوان مسئوليت كيفري شخص حقوقي، دكتر مصطفي العوجي، 1386.

16-ترجمه‌ي فصل پنجم كتاب المسئوليه الجنائيه في المؤسسه الاقتصاديه، با عنوان مسئوليت رييس هيأت مديره – مدير عامل، دكتر مصطفي العوجي، 1388.

17-جزوه‌ي درسي متون فقه (3) (ویرایش جدید): ارث و وصيت، دوره‌ي كارشناسي، 1391.

18-جزوه‌ي درسي اصول فقه (2) (ویرایش جدید): اصول عمليه و تعارض ادله، دوره‌ي كارشناسي، 1390.

19-جزوه‌ي درسي اصول فقه: مباحث اصول عمليه و تعارض ادله، دوره‌ي كارشناسي ارشد، 1391.

20-جزوه‌ي درسي قواعد فقه (1): قواعد مدني، دوره‌ي كارشناسي، 1390.

21-جزوه‌ي درسي متون فقه: خيارات مكاسب (خیار مجلس، حیوان و شرط)، دوره‌ي كارشناسي ارشد، 1395.

22-جزوه‌ي درسي متون فقه: شروط مكاسب، دوره‌ي كارشناسي ارشد، 1394.

23-جزوه‌ي درسي قواعد فقه: قواعد مسئوليت، دوره‌ي كارشناسي ارشد، 1393.

 

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دوره تربیت مدرس کتاب «انسان 250 ساله» برگزار می‌شود.

دوره تربیت مدرس کتاب «انسان 250 ساله» برگزار می‌شود.

کارگروه مکتب امام خمینی (رحمه الله علیه) پژوهشکده باقرالعلوم (علیه السلام) با همکاری مؤسسه صهبا برگزار می نماید: دوره تربیت مدرس کتاب انسان 250 ساله
عید سعید فطر مبارک باد

عید سعید فطر مبارک باد

Powered by TayaCMS