فضه نوبيه كنيز حضرت زهرا(عليها السلام)

فضه نوبيه كنيز حضرت زهرا(عليها السلام)

فضه نوبيه كنيز حضرت زهرا(عليها السلام) [1]

او كنيز حضرت زهرا(عليها السلام) و به راست گويى و فضيلت نيز مشهور بود. [2] همچنين او ريشه اش آفريقايى و از اهالى سرزمين نوبه بود. [3] سایر محورهای این مقاله عبارتند از:

  1. چگونگى راه يابى فضه به خانه ى حضرت زهرا(عليها السلام)
  2. چگونگى راه يابى فضه به خانه ى حضرت زهرا(عليها السلام)، به روايت ديگر
  3. فضه و دعاى رسول خدا(صلى الله عليه وآله)
  4. آيا فضه كيمياگرى مى دانست؟
  5. فضه و دفن حضرت زهرا(عليها السلام)
  6. سرانجام فضه بعد از حضرت زهرا (عليها السلام)
  7. فضه و سخن گويى با آيات قرآن
  8. بررسى داستان شير و فضه
  9. محل دفن فضه [4]

 


[1]. محقق و نویسنده:اکبر روستایی

[2]. الدر المنثور، سيوطى 2 : 275.

[3]. در متون جغرافيايى «نوبه» به چند سرزمين گفته شده است:

1. نوبه بلاد وسيعى در جنوب مصر است. نام شهر نوبه، دنقله بوده كه در ساحل نيل قرار داشته است اين جا و همين شهر، مقصود است.

2. شهرك كوچكى در آفريقا كه بين تونس و قليبيا واقع شده است.

3. محلى است كه از آن جا تا مدينه 3 روز راه است.

[4]. جهت توضیح بیشتر رک: جلد ششم دائره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS