فضل بن عباس

فضل بن عباس

فضل بن عباس [1]

نام و نسب او فضل بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف قرشى هاشمى و كنيه اش ابا عبدالله و ابا محمد نقل شده است. مادرش، ام الفضل لُبابه صغرى، دختر حارث بن حَزن هِلالى، خواهر ميمونه همسر رسول خداست، در حنين و حجة الوداع و زمان غسل رسول خدا(صلى الله عليه وآله) حاضر بوده است. فضل، زيبا بوده و يك فرزند به نام ام كلثوم داشته و ابتدا با امام حسن(عليه السلام) و سپس با ابوموسى اشعرى ازدواج كرد. [2] مادر اين دختر، صفيه دختر محمية بن جزء بن حارث از قبيله سعد العشيره مذحج بوده است [3] و به نقلى، عمره دختر يزيد بن ابى سفيان نيز همسر فضل بن عباس بن عبدالمطلب بوده است. [4] در صحيح مسلم آمده كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) در مراسم ازدواج او حضور داشت. [5] وى پسر عموى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و فرزند بزرگ عباس است و كنيه عباس به خاطر اوست. [6] سایر محورهای این مقاله عبارتند از:

  1. فضل و غزوه حنين
  2. فضل و حضور در حجة الوداع
  3. فضل و آخرين روزهاى زندگى پيامبر(صلى الله عليه وآله)
  4. فضل و رحلت رسول خدا(صلى الله عليه وآله)
  5. فضل و شركت در تشييع جنازه فاطمه زهرا(عليها السلام)
  6. فضل در زمان ابوبكر
  7. فضل و تبعيد ابوذر
  8. فضل و نقل روايت
  9. سرانجام فضل [7]

 


[1]. محقق و نویسنده:عبدالرضا عسکری

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1270. به نقلى در فتح مكه نيز حضور داشته است. (اسد الغابه، ابن اثير 4 : 66)

[3]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 4 : 40.

[4]. تاريخ الاسلام، ذهبى 1 : 594.

[5]. الاصابه، ابن حجر 5 : 288.

[6]. اسد الغابه، ابن اثير 4 : 66.

[7]. جهت توضیح بیشتر رک: جلد ششم دائره المعارف صحابه.

Powered by TayaCMS