عمرو بن حزم

عمرو بن حزم

عمرو بن حزم [1]

عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان خزرجى بخارى; و به نقل از خودش او از قبيله بنى مالك بن نجار انصارى و به نقل ديگر، از بنى مالك بن جشم بن مالك و مادرش از قبيله بنى ساعده بود. كنيه اش اباضحاك نقل شده و در بدر حاضر نبود و اولين جنگى كه شركت كرد، خندق است. [2] سایر محورهای این مقاله عبارتند از:

  1. عمرو بن حزم و شركت در تبوك
  2. عمرو بن حزم و مأموريت ويژه
  3. متن نامه رسول خدا(صلى الله عليه وآله)
  4. آشوب در يمن بعد از حجة الوداع
  5. عمرو و عثمان
  6. عمرو و نقل روايات
  7. سرانجام عمرو [3]

[1]. محقق و نویسنده:عبدالرضا عسکری

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1173; اسد الغابه، ابن اثير 3 : 712 و الاصابه، ابن حجر 4 : 512.

[3]. جهت توضیح بیشتر رک: جلد ششم دائره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS