عفيف كِندى

عفيف كِندى

عفيف كِندى [1]

عفيف كندى برادر اشعث بن قيس است ولى از وى انحرافى ديده نشده، بلكه طبق روايتى، عفيف برادرش اشعث را كه در كشتن اميرمؤمنان على(عليه السلام) شركت كرده بود، سرزنش كرده است. [2]


[1]. محقق و نویسنده:حسین مرادی

[2]. الارشاد، شيخ مفيد 1 : 29; اعلام الورى باعلام الهدى، شيخ طبرسى 1 : 105 و شرح الاخبار، قاضى نعمان مغربى 1 : 179. جهت توضیح بیشتر رک: جلد ششم دائره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS