عامر بن واثله

عامر بن واثله

عامر بن واثله [1]

 

نام و نسب او عامر بن واثله كنانى ليثى و به ابوطفيل معروف است. او در ميان مردم به كنيه اش معروف بود و همه او را به اين عنوان مى شناختند. [2] از قبيله مضر بود. [3] در سال سوم هجرى، سال رخداد جنگ احد متولد شد. [4] عامر از صحابه بزرگوار پيامبر اكرم صلی الله علیه وآله وسلم و اميرالمؤمنينعلیه السلام  و امام حسن مجتبىعلیه السلام  و امام سجادعلیه السلام بوده و از همه ايشان روايت نقل كرده است. [5]

  1. عامر و رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم
  2. عامر و علاقه او به اميرالمؤمنينعلیه السلام
  3. عامر در صفين
  4. عامر و معاويه
  5. وفات عامر [6]

 


[1]. نویسنده : رحمان فتاح زاده

[2]. الاستيعاب، ابن عبد البر 2 : 798 ; اسدالغابه، ابن اثير 3 : 36; الاصابه، ابن حجر 3 : 244 و ريحانة الادب، مدرس تبريزى 7: 173.

[3]. المغازى، واقدى (ترجمه: مهدوى دامغانى) : 664; الغارات، ثقفى كوفى (ترجمه : عطاردى): 376 و معجم رجال الحديث، خويى 10 : 221.

[4]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 6 : 343; الاستيعاب، ابن عبد البر 2 : 798; اسدالغابه، ابن اثير 3 : 36; ريحانة الادب، مدرس تبريزى 7: 173 ; قاموس الرجال، شوشترى 5: 628 و معجم رجال الحديث، خويى 10: 221.

[5]. معجم رجال الحديث، خويى 1: 221; ريحانة الادب، مدرس تبريزى 7: 173 و قاموس الرجال، شوشترى 5 : 627.

[6]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم .

Powered by TayaCMS