عامر بن فهيرة

عامر بن فهيرة

عامر بن فهيرة [1]

 

عامر بن فهيرة را آزاد شده ى ابوبكر مى نامند و كنيه اش را ابوعمرو نقل كرده اند.او رنگش سياه بود و بنده طفيل بن عبد الله بن سخبره بود. [2] او را از سابقين در اسلام دانسته اند و نقل شده قبل از اينكه پيامبرصلی الله علیه وآله وسلم به خانه ارقم برود عامر اسلام آورد. [3]

  1. اسلام عامر بن فهيرة
  2. عامر و هجرت پيامبرصلی الله علیه وآله وسلم
  3. عامر و بيمارى وبا
  4. سرانجام عامر [4]

 


[1]. نویسنده : عبدالرضا عسکری

[2]. الاستيعاب،ابن عبدالبر 2:796 و اسدالغابه، ابن اثير3:32.

[3]. اسدالغابه ،ابن اثير 3:32. سيد جعفر مرتضى مى نويسد:مى گويند عامر بن فهيره از سابقين در اسلام است.او اسلام آورد قبل از اينكه پيامبر به خانه ارقم برود و رفتن پيامبر به خانه ارقم قبل از ظهور اسلام در مكه و قبل از هجرت به حبشه بوده است و ابوبكر بعد از بيشتر از پنجاه نفر اسلام آورد يعنى در حوالى سال پنجم بعثت اسلام آورد. نتيجه اينكه عامر بن فهيره قبل از ابوبكر اسلام آورده است و بعيد نيست رسول خدا او را از ابوبكر خريده باشد كه او نيز از طفيل خريده بود.پس عامر بن فهيره از آزاد شدگان توسط پيامبر شمرده مى شود.(الصحيح من سيرة النبى الاعظم 7:286) چاپ قديم.

[4]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم .

Powered by TayaCMS