صخر بن حرب بن امية (ابوسفيان)

صخر بن حرب بن امية (ابوسفيان)

صخر بن حرب بن امية (ابوسفيان) [1]

نام و نسب ابوسفيان، صخر بن حرب بن اميه است. اميه نيز فرزند عبد شمس، برادر هاشم، جد پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم است، بنابراين عبد مناف، جد مشترك امويان و بنى هاشم است. ابوسفيان، كنيه او است و از جمله مواردى است كه كنيه فردى بر اسم اصلى اش غلبه يافته و به آن مشهور شده است. از اين رو در كتاب هاى تاريخى و ميان مردم، صخر بن حرب، آشنا نبوده و ابوسفيان براى همه آشناست. مادر ابوسفيان، عمه ميمونه، همسر رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم مى باشد. ابوسفيان ده سال قبل از عام الفيل در مكه به دنيا آمد و به اين ترتيب، او ده سال از پيامبر  صلی الله علیه وآله وسلم بزرگ تر بوده است. پس از مخالفت هاى شديدى كه ابوسفيان با پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم داشت و سه جنگ مهم تاريخ اسلام را عليه پيامبر  صلی الله علیه وآله وسلم و يارانش برنامه ريزى و هدايت كرد، سرانجام در هنگام فتح مكه، يعنى سال دهم هجرت، اسلام آورد و بلافاصله به همراه پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم در جنگ حنين كه پس از فتح مكه اتفاق افتاد، شركت كرد و يكى از چشمانش را در اين جنگ از دست داد. او بعدها در جنگ يرموك نيز شركت كرد و چشم ديگرش را از دست داد و نابينا شد. [2] سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

  1. موضع ابوسفيان در فتح مكه
  2. دفاع ابوسفيان از پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم !!
  3. نقش ابوسفيان در جنگ بدر
  4. جنگ احد و ابوسفيان
  5. ابوسفيان در جنگ خندق
  6. جايگاه ابوسفيان در فتح مكه
  7. ابوسفيان و خلفاى سه گانه
  8. پيامبر و لعنت ابوسفيان [3]

 


[1]. نویسنده : محمد ایوب کاظمی

[2]. الاستيعاب، ابن عبد البر 2: 525.

[3]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم .

Powered by TayaCMS