شريح قاضى

شريح قاضى

شريح قاضى [1]

شريح بن حارث كه به شريح قاضى معروف بوده، كنيه اش «ابو اميه [2] » و به قبيله كنده يمن منسوب بوده، ولى اصل او از قبيله كنده نمى باشد بلكه از قبيله رائش بوده كه هم پيمان كنده بوده اند [3] و جز خاندان شريح از بنى رائش، كسى در كوفه سكونت اختيار نكرد و آنها در هجر و حضر موت ساكن بوده اند. [4] شريح از كسانى است كه دوران جاهليت و اسلام را درك كرده است. [5] سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

 

 1. شريح و منصب قضاوت
 2. عمر و نمونه اى قضاوت شريح
 3. شريح و قضاوت درباره اميرالمؤمنينعلیه السلام
 4. شريح و خريد خانه
 5. شريح و زياد
 6. شريح و ابن زياد
 7. شريح و تبعيد دوباره
 8. شريح و فتنه ابن زبير
 9. شريح و نكته هايى از زندگى او
 10. شريح و نقل حديث
 11. سرانجام شريح [6]

 


[1]. نویسنده : محمد نقی افشار

[2]. اسد الغابه، ابن اثير 2: 366 و الاصابه، ابن حجر 3: 271.

[3]. الاستيعاب، ابن عبد البر 2: 702; اسدالغابه، ابن اثير 2: 366 و الاصابه، ابن حجر 3: 271.

[4]. الطبقات الكبرى، ابن سعد (ترجمه: مهدوى دامغانى) 6: 581 و الاستيعاب، ابن عبد البر 2: 702.

[5]. الاستيعاب، ابن عبد البر 2: 702.

[6]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم .

Powered by TayaCMS