ابومحجن

ابومحجن

ابومحجن [1]

اقوال مختلف درباره ى نام او:

درباره ى نام او اقوال مختلفى وارد شده است; بعضى نام او را مالك بن حبيب و بعضى عبدالله بن حبيب بن عمرو [2] و بعضى عمرو بن حبيب بن عمرو الثقفى گفته اند. [3] كنيه ى او ابوعبيد بود [4] و مادرش، كنود، دختر عبدالله بن عبد شمس  مى باشد. [5]

 سبب شهرت ابومحجن:

او يكى از صحابه و ياران پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و يكى از مردان بزرگ دوران جاهليت و اسلام بود كه به بخشندگى و شجاعت معروف شد. او در ماه رمضان سال نهم هجرى، هنگامى كه گروهى از نمايندگان بنى ثقيف نزد پيامبر(صلى الله عليه وآله) آمدند و مسلمان شدند، اسلام آورد. [6] ابومحجن از پيامبر(صلى الله عليه وآله) روايت نقل كرده و ابوسعد بقان نيز از او روايتى نقل كرده است. [7] محجن به عصايى گويند كه سر كج باشد; در زمان فتح مكه پيامبر اكرم عصايى را كه او در دست داشت، گرفته و بت هاى پشت بام خانه ى كعبه را شكست و سپس عصا را به اميرالمؤمنين داد تا بقيه ى بت ها را بشكند و به سبب همين عصا او از طرف پيامبر(صلى الله عليه وآله) به ابومحجن ملقب شد. [8]

سایر محورهای مقاله :

  1. ابو محجن و شراب خوارى
  2. علت تبعيد شدن ابومحجن
  3. ابومحجن و جنگ قادسيه
  4. تاريخ وفات و محل دفن او

[1]. محقق : عباس اشراقی.

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1764 و الاغانى، ابوالفرج اصفهانى 19 : 5.

[3]. اسدالغابه، ابن اثير 5 : 276; الاصابه، ابن حجر 7 : 298 و تاريخ الاسلام، ذهبى 3 : 301.

[4]. الاصابه، ابن حجر 7:298.

[5]. الاصابه، ابن حجر 7:298

[6]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1746 و اسد الغابة، ابن اثير 5 : 276.

[7]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1746 و اسد الغابة، ابن اثير 5 : 276.

[8]. ريحانة الادب، مدرس تبريزى 7 : 255.ادامه مقاله در جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS