ابوبصير عتبة بن اسيد

ابوبصير عتبة بن اسيد

ابوبصير عتبة بن اسيد [1]

عتبة بن اسيد الثقفى، كه كنيه اش ابوبصير و به كنیه اش مشهور است، [2] در مكه مسلمان شد و پس از اين كه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) از حديبيه بازگشت، او خود را به مسلمانان مدينه ملحق ساخت. [3] به او عبيد بن اسيد هم گفته شده [4] و مادرش، سالمه، دختر عبد بن يزيد بن هاشم بن عبدالمطلب بود. [5]

 +اسلام آوردن ابوبصير:

پس از اين كه وى نزد پيامبراسلام(صلى الله عليه وآله) آمد، چون پيامبر(صلى الله عليه وآله) با قبيله ى بنى زهره هم قسم بود و با هم پيمان داشتند [6] ، از قبيله ى بنى زهره دو نفر به نام هاى اخنس بن شريق و ازهربن عبد عوف [7] همراه غلامى از خودشان به نام كوثر [8] و نيز يك نفر از قبيله ى بنى عامربن لوئى به نام خنيس بن جابر [9] و به نقل از موسى بن عقبه مردى از بنى منقذ به نام جحش بن جابر [10] يا جحيش بن جابر [11] نامه هايى خدمت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) نوشتند تا ابوبصير را به مكه برگرداند. [12]

سایر محورهای مقاله

  1. ابوبصير و تشكيل اردوگاه
  2. مقدمات بازگشت ابوبصير به مدينه
  3. ابوبصير و زمان مرگ

 [1]. محقق: فاطمه عادلی.

[2]. اسد الغابة، ابن اثير 3 : 455.

[3]. تاريخ الطبرى، طبرى 3 : 1126; الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1613 و اسد الغابة، همو 5 : 36.

[4]. الاستيعاب، ابن عبدالبر4 : 1612; اسد الغابة،ابن اثير5 : 35 و امتاع الأسماع، مقريزى 1 : 300.

[5]. اسد الغابة،ابن اثير 5:35.

[6]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1612; اسدالغابة، ابن اثير5  : 36 و الاصابه، ابن حجر 4 : 359.

[7]. مغازى تاريخ جنگ هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله)، واقدى (ترجمه : مهدوى دامغانى) : 474; السيرة النبوية، ابن هشام 2: 323; اسد الغابة، ابن اثير 5 : 36 و سبل الهدى و الرشاد، صالحى شامى 5 : 61.

[8]. مغازى تاريخ جنگ هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله)، واقدى (ترجمه : مهدوى دامغانى):474; سبل الهدى والرشاد، صالحى شامى 5:61; المنتظم، ابن جوزى 3:292 و امتاع الأسماع، مقريزى 1 : 300.

[9]. همان.

[10]. دلائل النبوة، بيهقى 4 : 172 و 175.

[11]. عيون الاثر، ابن سيد الناس 2 : 170.

[12]. مغازى تاريخ جنگ هاى پيامبر(صلى الله عليه وآله)، واقدى (ترجمه : مهدوى دامغانى) : 474; الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1613 و اسد الغابة، ابن اثير 5 : 36. ادامه مقاله جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS